เริ่มแล้วนิทรรศการศิลปะงานศิลป์ระดับตำนานของเมืองไทย “สามศิลปิน สร้างศิลป์ ธ.ก.ส. ต่อชีวิตเกษตรไทย”

นิทรรศการศิลปะที่จัดแสดงผลงานศิลป์ระดับตำนานของเมืองไทย ใครรักงานศิลปะไม่ควรพลาด กับนิทรรศการ “สามศิลปิน สร้างศิลป์ ธ.ก.ส.(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์) ต่อชีวิตเกษตรไทย” ซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว งานนี้เข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 - 20.00 น. ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ห้องโถงนิทรรศการชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ บางเขน ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ นิทรรศการ “สามศิลปิน สร้างศิลป์ ธ.ก.ส. ต่อชีวิตเกษตรไทย” จัดแสดงผลงานของ ศ. ปรีชา เถาทอง, อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และ อ. ปัญญา วิจินธนสาร อาทิ ภาพจิตรกรรมชุด “ข้าวทิพย์”     ซึ่ง ธ.ก.ส.จัดพิมพ์เป็นสลากออมทรัพย์ทวีสินในปีนี้ รวมถึงผลงานที่ไม่เคยจัดแสดงมาก่อนและศิลปกรรมชิ้นสำคัญของศิลปินชั้นครูทั้ง 3 ท่านอีกมากมาย ภายในงานยังเปิดรับฝากเงินสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุด    “ข้าวทิพย์” โดยศิลปินทั้ง 3 ท่านจะผลัดเปลี่ยนกันมาเซ็นชื่อเป็นที่ระลึกทุกวัน ตลอดระยะเวลาการจัดนิทรรศการด้วย

เป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ชื่นชมงานศิลปะทุกท่านไม่ควรพลาด งานนิทรรศการ “สามศิลปิน สร้างศิลป์ ธ.ก.ส. ต่อชีวิตเกษตรไทย”  เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 5 พฤษภาคม ศกนี้  เวลา 10.00 – 20.00 น. ที่ห้องโถงนิทรรศการชั้น 2  อาคารสำนักงานใหญ่ บางเขน ถนนพหลโยธิน   โดย ธ.ก.ส. มีแนวความคิดให้เป็นอาคารแห่งการเรียนรู้ ด้วยการจัดสรรพื้นที่ให้มีทั้งหอจดหมายเหตุ, พิพิธภัณฑ์เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่บอกเล่าประวัติและเรื่องราวของ ธ.ก.ส., ห้องสมุด และห้องจัดแสดงผลงานศิลปะซึ่งเป็นต้นแบบ ของสลากออมทรัพย์ทวีสิน ที่ ธ.ก.ส. ได้เชิญศิลปินผู้มีชื่อเสียงในแขนงต่างๆ มาร่วมสร้างสรรค์และออกแบบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ซึ่งส่งผลให้ได้รับความนิยมอย่างมาก  ตลอดจนนำเสนอประวัติการจัดทำ และจัดแสดงสลากฉบับจริงตั้งแต่สมัยแรกจนถึงปัจจุบัน  

งานศิลปะเป็นงานที่สามารถสื่อถึงวัฒนธรรมประเพณีในวิถีชีวิตของเกษตรกร และสามารถเชื่อมโยงให้เข้าถึงผู้คนได้ไม่ยาก ผู้สนใจสามารถเข้าชใงานได้ฟรี ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ห้องโถงนิทรรศการชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่  พหลโยธิน 
ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel