แพร่ จัดสงกรานต์ สนุกสุด ๆ นานสุด ๆ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่กำลังอยู่ระหว่างการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์ ให้ลองเลือกมาเที่ยวที่เมืองแพร่ เพราะสงกรานต์ที่จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมเต็มที่ตลอด 15 วัน ระหว่างวันที่ 3 – 17 เมษายน 2558 เรียกได้ว่าเป็นสงกรานต์ที่นานที่สุดในภาคเหนือนางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า สงกรานต์ปีนี้ จังหวัดแพร่จัดเต็ม โดยจัดกิจกรรมต่อเนื่องถึง 15 วัน เริ่มจาก

- วันที่ 3 – 7 งานมหกรรมอาหารเมืองแป้ ที่ลานจอดรถห้างมาร์คโฟร์พลาซ่า อ.เมือง มีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้า OTOP การจำหน่ายอาหารอร่อย การแสดงดนตรี นักร้องแดนเซอร์ การแสดงจากโรงเรียน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงจากศิลปินลูกทุ่ง สวนสนุก
- วันที่ 11 – 15 เมษายน งานประเพณีปี๋ใหม่น้ำตกห้วยโรง ที่น้ำตกห้วยโรง อำเภอร้องกวาง มีกิจกรรมขบวนแห่พระพุทธรูป การสรงน้ำพระ การประกวดนางสงกรานต์ การแสดงรำวงย้อนยุค และดนตรี การแสดงของเด็กและเยาวชน
- วันที่ 11 - 12 เมษายน  พิธีสวดมนต์เย็น พิธีบวงสรวงนางสิบสอง ที่สามแยกด่านนางฟ้า อำเภอสอง และวันที่ 15 - 16 เมษายน ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลสอง ประกวดก่อเจดีย์ทราย ประกวดซุ้มประตูวัด ประกวดทำอาหารพื้นเมือง ขบวนแห่สงกรานต์จากทุกตำบล การแสดงบนเวที ปาร์ตี้โฟม อุโมงค์น้ำ คอนเสิร์ตจากศิลปินอาร์เอส
- วันที่ 12 – 13 เมษายน งานสรงน้ำพระบูรพาจารย์สืบสานประเพณีไตลื้อ – ไทยล้านนา ที่วัดถิ่นใน และโรงเรียนบ้านถิ่น อำเภอเมือง มีกิจกรรม นิทรรศการวิถีชีวิตไตลื้อ ไทยล้านนา ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมไตลื้อ ไทยล้านนา งานขันโตกไตลื้อ พิธีสรงน้ำพระบูรพาจารย์
- วันที่ 12 – 15 เมษายน งานประเพณีสงกรานต์ถ้ำผานางคอย ณ บริเวณถ้ำผานางคอย อำเภอร้องกวาง มีกิจกรรม ขบวนแห่ 12 ราศี ของแต่ละหมู่บ้าน การแสดงตีกลองสะบัดชัย การแสดงโชว์ธิดาถ้ำผานางคอย ลานวัฒนธรรมถ้ำผางนางคอย


- วันที่ 13 – 15 เมษายน ประเพณีสงกรานต์อำเภอสูงเม่น ที่วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น มีกิจกรรม สรงน้ำพระครูบามหาเถร การแสดงกลองยาว รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ก่อเจดีย์ทราย การประกวดลาบแป้ การประกวดทำอาหารพื้นเมือง ปาร์ตี้โฟม การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
- วันที่ 13 เมษายน พิธีเปิดงาน “ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา ที่กาดสามวัย อำเภอเมือง จัดโดยเทศบาลเมืองแพร่ มีขบวนแห่ “รถแกงคั่ว” และการประกวดรถแกงคั่ว ขบวนแห่สะโป้ก และการแข่งขันจุด “สะโป้ก” การประกวดลาบขมเมืองแป้ การประกวดแกงโฮ๊ะเมืองแป้ การประกวดเจดีย์ทราย
- วันที่ 13 – 14 และ 16 เมษายน ประเพณีไหว้พระธาตุห้วยอ้อ ที่บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง มีกิจกรรม ประกวดซุ้มประตูป่า การประกวดรถแกงคั่ว ขบวนแห่กลองยาว ขบวนแห่นางสงกรานต์ การประกวดนางสงกรานต์ การประกวดคู่ขวัญคู่วัฒนธรรม การประกวดมหกรรมอาหารพื้นเมือง วันที่ 16 เมษายน ที่วัดศรีดอนคำ กิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระธาตุห้วยอ้อ และขบวนแห่น้ำขมิ้นส้มป่อย
- วันที่ 14 เมษายน งานประเพณีสงกรานต์ตำบลบ้านเวียง อำเภอเมือง กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยล้านนาพร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมในชาติอาเซียนที่หลากหลาย กิจกรรมการประกวดศิลปวัฒนธรรม วิถีไทยล้านนา เช่น การประกวดก่อพระเจดีย์ทราย ซุ้มเล่นน้ำสงกรานต์ อาหารพื้นเมือง และการละเล่นพื้นเมือง 
- วันที่ 15 เมษายน ประเพณีสงกรานต์และสรงน้ำหลวงพ่อพุทธจักรล้านนาไทย ที่สนามเสรีไทย และวัดหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่  มีกิจกรรม ขบวนแห่สงกรานต์ การขนทรายเข้าวัด การก่อเจดีย์ทราย ประกวดซุ้มเล่นน้ำสงกรานต์ (จัดงานตั้งแต่ 12 – 15 เมษายน)
- วันที่ 16 เมษายน  ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองตอกสลอบ ที่วัดบางสนุก อำเภอวังชิ้น   มีกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สรงน้ำพระธาตุพระพิมพ์ ขบวนแห่ปีใหม่เมือง การประกวดเทพีสงกรานต์ ประกวดซุ้มประตูป่า การแข่งขันมวยทะเล การประกวดนกกรงหัวจุก
- วันที่ 16 เมษายน ประเพณีสงกรานต์เด่นชัย ร่วมใจสรงน้ำพระเจ้าแสนแซ่ ที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย มีกิจกรรม ขบวนแห่สงกรานต์ การละเล่นสายน้ำ (อุโมงค์น้ำ) และกิจกรรมการแสดงดนตรี
- วันที่ 16 เมษายน งานหม้อห้อมล้อมสะโตก ที่สนามหลวงจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง  มีการเชิญชวนให้ใส่เสื้อหม้อห้อมไปชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงคอนเสิร์ตศิลปิน เดอะ พาเลส พร้อมรับประทานอาหารแบบขันโตก
- และส่งท้ายในวันที่ 17 เมษายน ด้วยขบวนแห่สงกรานต์สุดอลังการจากทุกอำเภอ มารวมกันที่ถนนเจริญเมือง อำเภอเมือง เพื่อแห่ไปยังสนามหลวงจังหวัดแพร่ จากนั้นมีการประกวดนางงามสงกรานต์ที่สนามหลวงจังหวัดแพร่ ปาร์ตี้โฟม การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินดังไฮไลท์อยู่ที่การเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันสุดท้ายของการจัดงาน วันที่ 17 เมษายน ชาวแพร่ทั้งเมืองพร้อมใจกันเล่นน้ำสงกรานต์กันตลอดทั้งวันท่ามกลางสีเหลืองสดใสของดอกลมแล้ง (ดอกชัยพฤกษ์) บนถนนทุกสายในเขตเทศบาลเมืองแพร่

ททท. สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่กำลังวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์  ให้ลองมาสัมผัสงานประเพณีสงกรานต์ในจังหวัดแพร่ และเชิญชวนใส่เสื้อหม้อห้อมเข้าร่วมงาน ในระหว่างวันที่ 3 – 17 เมษายน 2558  ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1127 
ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel