โปรแกรมท่องเที่ยวชม ทะเลบัวแดง อ.กุมภวาปี ทัวร์ครึ่งวัน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โปรแกรมท่องเที่ยวชม ทะเลบัวแดง อ.กุมภวาปี ยลบัวล้านดอกที่บานตระการตา ชมนกนานาพันธุ์ในพื้นที่กว่าหมื่นไร่ ทัวร์ครึ่งวัน (Half Day Tour) กับ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี เส้นทางการเดินทาง อุดรธานี - ทะเลบัวแดง **ทัวร์ครึ่งวัน** เริ่ม 15 ธันวาคม 2559 - วันที่28 กุมภาพันธ์ 2560 การเดินทาง
06.30น. 
• รับคณะผู้เดินทางจากจุดนัดหมาย หรือโรงแรมในตัวเมืองอุดรธานี เดินทางสู่ทะเลบัวแดง อ.กุมภวาปี หรือ ขึ้นรถที่จุดนัดหมาย หน้าสำนักงาน ททท.อุดรธานี ฝั่งตรงข้ามหนองประจักษ์ฯ
•  ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ชมนกนานาพันธุ์ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งท่านจะสัมผัสกับ ความสุข และความประทับใจ 
•  จากนั้นเข้าสักการบูชาพระธาตุบ้านเดียม และรับฟังนิทานพื้นบ้านตำนานผาแดง-นางไอ่ ที่มีความเกี่ยวข้องกับตำนานหนองหานล่ม สมควรแก่เวลานำคณะกลับสู่ที่พัก จบโปรแกรมทัวร์ 

หมายเหตุ โปรแกรมเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ผู้เดินทางตั้งแต่สองท่านขึ้นไป ราคาปกติ ท่านละ 499 บาท 
แพคเกจราคาพิเศษ Agoda วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี 250 บาท 

รายละเอียด 
อัตรานี้รวม 
• ค่ารถปรับอากาศใช้ตลอดการเดินทาง ค่าเรือท้องแบน 
•  ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ผ็าเย็น ตลอดการเดินทาง 
•  ค่าประกันอุบัติเหตุ กลุ่มผู้เดินทาง ทุนประกัน 1,000,000 บาท
•  ค่าบริการนำเที่ยวตลอดการเดินทาง 

นักท่องเที่ยวที่จองโรงแรมที่พักในจังหวัดอุดรธานี หนองคาย และ ขอนแก่น ผ่านเว็บไซต์ของอโกด้า (Agoda.com) สามารถใช้สิทธิ์ ในการซื้อแพคเกจนำเที่ยว “วันธรรมดาเที่ยวทะเลบัวแดง” ในราคา 250 บาท โดยนำ Booking Reference หรือ หลักฐานการจองมาแสดงกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 - วันที่28 กุมภาพันธ์ 2560 

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์การจัดโครงการเที่ยวทะเลบัวแดง ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี สมาคมกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี  และพันธมิตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

สอบถามรายละเอียด 
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 09 4525 3344 และ 09 4526 3344 หรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี โทรศัพท์ 0 4232 5406-7 
TAT Contact Center 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย 

ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel