“เครื่องปั้นคาซามะยากิ” วิวัฒนาการควบคู่ไปกับการเคารพประเพณีดั้งเดิม

เมืองคาซามะ ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นเมือง “คาซามะยากิ” ซึ่งเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีมาตั้งแต่สมัยเอโดะ ช่างปั้นที่มาจากทุกพื้นที่ของญี่ปุ่นได้บรรจงสรรค์สร้างผลงานการปั้นทุกวัน โดยแสวงหาความงดงามของรูปร่างในแบบของตนเองไปพร้อมกับยังคงเทคนิคแบบดั้งเดิมไว้ โดยใช้ทั้งจานแป้นหมุน และการขึ้นรูปด้วยมือต่างๆ อีกทั้งยังมี “ข้อตกลงเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านความร่วมมือในเครื่องปั้นดินเผา” ระหว่างเมืองคาซามะ และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเทศไทย ในเดือนเมษายน ปีเฮเซที่ 27 (ปี 2015) พร้อมทั้งจัดการฝึกอบรมช่างเทคนิคการปั้น เพื่อให้แหล่งผลิตของทั้งสองประเทศแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทางเมืองคาซามะได้ส่งผู้สอนเทคนิคการปั้นไปยังประเทศไทย พร้อมกับรับนักศึกษาฝึกงานจากประเทศไทยโปรดแวะมาชม “คาซามะยากิ” ที่สืบทอดประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 200 ปี งานฝีมือแบบดั้งเดิมที่ยังคงมองหาสิ่งใหม่ๆ ด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 


ประเภทบทความ: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel