HARLEY DAVIDSON กว่า 400คันมุ่งสู่แพร่ เดินทางท่องเที่ยวพร้อมระดมทุนเพื่อน้อง

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ กล่าวว่า กลุ่มนักขับขี่มอเตอร์ไซด์ HARLEY DAVIDSON นำโดย ชมรม PHD@RCA จะขับขี่มอเตอร์ไซด์เดินทางมาท่องเที่ยวในเส้นทางกรุงเทพฯ – แพร่ –เชียงราย –เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ โดยมีจุดแวะพักสำคัญที่จังหวัดแพร่ ในระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2555

การเดินทางครั้งนี้ จะมีผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์ HARLEY DAVIDSON จากหลายๆ กลุ่มทั่วประเทศร่วมเดินทาง จำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 400 คัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาคเหนือ ในตลาดระดับบน และเพื่อสร้างทัศนคติที่ดี ระหว่างผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์ขนาดใหญ่ กับประชาชนทั่วไป รวมทั้ง เพื่อร่วมรณรงค์การขับขี่มอเตอร์ไซด์อย่างถูกต้องตามกฎจราจร และมอบทุกการศึกษาเพื่อน้องๆจังหวัดแพร่

คณะนักขับขี่มอเตอร์ไซด์ HARLEY DAVIDSON ดังกล่าว กำหนดจุดนัดพบพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555 เวลาประมาณ 16.00 น. ณ บริเวณประตูสู่ล้านนา อ.เด่นชัย ซึ่งจะมีพิธีปล่อยขบวนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และขับขี่รถเป็นขบวนยาวเพื่อบันทึกภาพทางอากาศการขับขี่บนถนนเด่นชัย-แพร่

เวลา 18.30 น. คณะผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์ จะรับประทานอาหารค่ำพร้อมระดมทุนทรัพย์มอบแก่โรงเรียนในจังหวัดแพร่ ณ ร้านอาหารบ้านฝ้าย จ.แพร่ โดยในวันรุ่งขึ้น วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2555 กลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์ HARLEY DAVIDSON จะเดินทางไปมอบทุนทรัพย์ให้กับโรงเรียนในจังหวัดแพร่ ก่อนออกเดินทางไปยังจังหวัดเชียงรายต่อไป

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนชาวแพร่ ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับกลุ่มนักขับขี่มอเตอร์ไซด์ HARLEY DAVIDSON ที่จะพำนักในจังหวัดแพร่ จำนวนเกือบ 400 คันจากทั่วประเทศ ที่จะเดินทางมาท้าลมหนาว และจัดกิจกรรมแบ่งปันสิ่งดีดีให้กับชุมชนในจังหวัดแพร่ ในระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2555

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ติดต่อคุณชัยณรงค์ ปัญญาไวย์ โทร.081 443 8706 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1118, 0 5452 1127

ที่มา: 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel