ICT เปิดบริการฟรี Wi-Fi ที่อ่าวนางจังหวัดกระบี่แล้ว

ICT เปิดให้บริการฟรี Wi-Fi ในสถานที่ท่องเที่ยว นำร่องพื้นที่ภาคใต้ ที่บริเวณอ่าวนาง จ.กระบี่ อย่างเป็นทางการแล้ว เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว ตั้งเป้าสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญจำนวน 100 แห่ง เพื่อให้มีการบริการฟรี Wi–Fi จำนวน 1,615 จุดทั่วประเทศ ภายในปี 2556  
นางธนิฏฐา เศวตศิลา - มณีโชติ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (3 จากซ้าย) นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (3 จากขวา) และนายอุเทน ตัณตรีบูรณ์ รองผู้ว่าราชการ จ.กระบี่ (2 จากซ้าย) ถ่ายรูปร่วมกันหลังเป็นประธานร่วมเปิด 


ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel