จังหวัดปทุมธานี (Pathumthani)

ชาบู บู๊ตึ๊ง (Shabu BooTueng) คูโรบูตะเนื้อนุ่ม
SKI365 ที่เล่นสกีแห่งแรกของเมืองไทย
ศูนย์ฝึกสุนัขคลองหลวง
พิพิธภัณฑ์หินแปลก
โรงเรียนมวยไทย
วัดบัวขวัญ
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
วัดพืชอุดม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก
วัดท้ายเกาะ
วัดเขียนเขต
วัดเจดีย์หอย
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พิพิธภัณฑ์บัว