จังหวัดพิจิตร

ร้านอาหารปลาใหญ่ พิจิตร (เมนูปลาสุดอลังการ)
พิจิตร-พิษณุโลก-เพชรบูรณ์ ฤดูฝน
ก๋วยเตี๋ยวต้ม วังกรด
บึงสีไฟ เที่ยวพิจิตรต้องมา
บ้านเก่าวังกลม ตลาดวังกรด ชุมชนอนุรักษ์น่าเที่ยวเมืองพิจิตร
วัดท่าหลวง
วัดโพธิ์ประทับช้าง
วัดหัวดง
วัดโรงช้าง
วัดนครชุม
วัดพระพุทธบาทเขารวก
หลวงพ่อโตตะพานหิน วัดเทวปราสาท
วัดเขารูปช้าง
วนอุทยานนครไชยบวร
วัดห้วยเขน
สวนเกษตรวังทับไทร
วัดหิรัญญาราม หรือ วัดบางคลาน