เที่ยวศาสนสถาน อื่นๆ

ชมแม่พระประดับพลอย ที่อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล (จันทบุรี)
ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน (ว.วชิรเมธี)
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
พระเจดีย์กลางน้ำ ระยอง
พระธาตุขามแก่น
พระธาตุดอนแก้ว
พระพุทธบาทบัวบาน
พระธาตุบังพวน
ศาลาแก้วกู่
พระธาตุหนองคาย หรือ พระธาตุกลางน้ำ
ถ้ำพระพุทธไสยาสน์ (ถ้ำพระทอง หรือ ภูผาทอง)
พระพุทธบาทยโสธร
กู่จาน
ภูถ้ำพระ
โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้ โบสถ์ไม้ใหญ่ที่สุด
สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี วัดสองคอน
พระพุทธรูปยืนมงคล
พระพุทธรูปมิ่งเมือง หรือ พระพุทธรูปสุวรรณมาลี
พระธาตุนาดูน
พุทธสถานภูปอ
พุทธสถานภูสิงห์