เที่ยวศูนย์วิจัย-หรือศูนย์ศึกษา

ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี พะเยา
สถานีประมงน้ำจืดพะเยา และพระตำหนักกว๊านพะเยา
ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ พะเยา
สถานีพัฒนาประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ด
สถานีทดลองเกษตรที่สูงเขาค้อ
ศูนย์ศึกษา และอนุรักษ์เตาสังคโลก (เตาทุเรียง)
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูพยัคฆ์
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง พระบาทห้วยต้ม
ศูนย์ศิลปะชุมชนเมืองงาว หรือ บ้านจ้างหลวง
แหล่งโบราณคดีค่ายประตูผา
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย และ สวนป่าทุ่งเกวียน
ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
อุทยานการเรียนรู้ พันท้ายนรสิงห์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
ศูนย์ฝึกอบรม ช่างสิบหมู่สุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเกษตร สุพรรณบุรี
สวนพืชไร้ดิน (Soilless Culture Center)
สวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์