จังหวัดร้อยเอ็ด (Roiet)

พาไปเขียนลายผ้าไหมผืนเดียวในโลก กันที่ "เมืองไม้บาติก" ร้อยเอ็ด
เลาะเลี้ยว เที่ยวอีสาน
บ่อพันขัน จังหวัดร้อยเอ็ด
เที่ยวร้อยเอ็ด งานบุญผะเหวด
เจดีย์หินทราย วัดป่ากุง (บรมพุทโธร้อยเอ็ด )
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด
วัดบูรพาภิราม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด
สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สิมวัดไตรภูมิคณาจารย์
กู่กาสิงห์
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
สิมวัดจักรวาลภูมิพินิจ
ปรางค์กู่ หรือ ปราสาทหนองกู่
วัดกลางมิ่งเมือง
บ้านหวายหลึม
แหลมพยอม
กู่พระโกนา