จังหวัดสกลนคร (Sakonnakhon)

ประมวลภาพเที่ยวงานแห่ปราสาทผึ้งเมืองสกลนครปี57
วันอาสาฬห สักการะสังเวชนีย์ ที่ส่องดาว
บรรยากาศแห่ดาว จากท่าแร่ งานคริสต์มาส
สนุกม่วนซื่นงานบุญออกพรรษา
อุทยานแห่งชาติภูผายล
ถ้ำพระพุทธไสยาสน์ (ถ้ำพระทอง หรือ ภูผาทอง)
ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ ผาผักหวาน
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ปู่มเหศักดิ์ และ พิพิธภัณฑ์ไทยโส้
อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
ปราสาทบ้านพันนา
เขื่อนน้ำอูน