จังหวัดสมุทรสงคราม (Samutsongkhram)

ตลาดแม่กลอง
ตลาดร่มหุบ เมื่อทุกคนมีกล้อง
ปลาทูแม่กลอง ของอร่อยสมุทรสงคราม ของฝากแนะนำ
ก๊อก แก๊ก ทัวร์ ครั้งที่3 เปิดบ้านสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม
ร้านช้างเผือก อัมพวา
ร้านสมานการค้า  ตลาดอัมพวา
พาเที่ยวตลาดเก่า 3จังหวัด “เที่ยวตลาดน้ำ..ย่ำตลาดบก”
บ้านครูเอื้อ...อัมพวา
ลอยกระทงกาบกล้วย “less is more” เมืองแม่กลอง
วัดบางกุ้ง
เที่ยวตลาดร่มหุบ เสี่ยงตายกันไปพบ ปลาทูหน้างอคอหัก
วัดอัมพวันเจติยาราม
วัดบางกะพ้อม
อาสนวิหารแม่พระบังเกิด
ค่ายบางกุ้ง
ตลาดน้ำท่าคา
พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ (บ้านไหพันใบ)
วัดภุมรินทร์กุฎีทอง