ภาคใต้

นอนโฮมสเตย์บ้านท้องตมใหญ่ ชิมผลไม้สวนลุงนิล
ทะเลน้อย
ล่องแก่งหนานมดแดง
สินมานะฟาร์ม สุราษฎร์ฯ
การแกะสละแบบเทพๆ
ไข่ปลาทอดสมุนไพร