แหล่งท่องเที่ยวศรีสะเกษ

ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวศรีสะเกษ

วัดสระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ
นอกจากปราสาทที่วัดสระกำแพงใหญ่ ที่ถือเป็นจุดเด่นและเป้าหมายหลักของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่วัดนี้แล้ว ที่วัดสระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษนี้ยังมีอะไรให้นักท่องเที่ยวได้ดูกันอีก จะสรุปโโดยรวมๆ มาให้ดูกันนะคะ