เที่ยววัด

วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
วัดโบสถ์ จ.สิงห์บุรี
วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จ.สิงห์บุรี
วัดกระดังงาบุปผาราม จ.สิงห์บุรี
วัดสว่างอารมณ์
วัดภูทอก ก้อนหินใหญ่ หน้าผา บันไดไม้เสียวมากที่บึงกาฬ
โบราณสถานวัดน้อย วัดที่เล็กที่สุดในเมืองไทย
พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน ราชบุรี
พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่วัดม่วง
วัดอาฮงศิลาวาส
พระธาตุพนม
วัดพระนอน แพร่
ต้นดิกเดียม วัดปรางค์
วัดมิ่งเมือง และเสาหลักเมืองน่าน