ทำความรู้จัก วัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา

วัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา เป็นวัดเก่าแก่อายุมากกว่า 400 ปี เกิดขึ้นพร้อมๆกับการตั้งชุมชนบ้านแสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย สร้างมาพร้อมกับ วัดโพธิ์ชัย บ้านนาพึง อำเภอนาแห้ว เมื่อเราเข้าไปในวัดเราจะเห็นอุโบสถตั้งอยู่กลางลานโล่งของวัด แล้วก็เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมากๆ คล้ายกับที่หลวงพระบาง วัดค่อนข้างสะอาดและสวยงามแบบเรียบง่ายมากครับ ด้วยความงามของวัดแห่งนี้จึง เคยถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำโฆษณาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาแล้วหลายครั้งประวัติความเป็นมา ของการตั้งชุมชนแสงภาแห่งนี้ เริ่มต้นความเป็นมาจาก นายพรานชื่อ เซียงภา เมื่อ400ปีก่อน ข้ามมาจากฝั่งลาว (ประเทศสาธารณรัฐประธิปไตยประชาชนลาว) เข้ามาล่าสัตว์ เมื่อพบทำเลเหมาะสม จึงได้ชักชวนชาวบ้านคนอื่นๆ เข้ามาตั้งบ้านเรือน แล้วตั้งชื่อว่าบ้านเซียงภา ต่อมาจึงเพี้ยนเป็น แสงภา และสร้างวัดศรีโพธิ์ชัยขึ้นเป็นที่สักการะและเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน

ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมน่าสนใจหลายจุด ได้แก่ 
พระอุโบสถวัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา 
สถาปัตยกรรมของอุโบสถวัดศรีโพธิ์ชัยแสงภานั้น คล้ายวัดเชียงของเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2197 ปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากศิลปะอยุธยา ศิลปะล้านช้างและศิลปะจีน ภายนอกอาคาร เช่นส่วนหน้าบัน คันทวย มักจะตกแต่งด้วยการสลักลายเป็นลายก้านขด กระหนก นาคเคล้า ภาพรามเกียรติ์ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เทวดาประจำปีนักษัตร และสัตว์จำพวกสิงห์ กระรอก นกไต่และเกาะไปตาเถาว์ลายผสมกับ ลายเก๋งจีน ภายในพระอุโบสถประดิษฐานหลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปโบราณเก่าแก่ 


อุโบสถวัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา


ภายในอุโบสถวัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา มีพระพุทธรูปเก่าแก่ 


วิหารจำลองในวัดศรีโพธิ์ชัย
วิหารจำลองสร้างขึ้นตามคติการสร้างอาคารถวายวัดเพื่อเป็นพุทธบูชา แต่ผู้สร้างมีทุนทรัพย์น้อย จึงสร้างอาคารจำลองถวายแทน รูปแบบของวิหารจำลองมักลอกเลียนแบบอาคารของจริงที่สร้างในสมัยนั้น ตกแต่งด้วยการสลักลวดลาย ฉลุปิดทองตามส่วนสำคัญ ได้แก่ หน้าบัน ซุ้มประตู หน้าต่าง คันทวย หัวเสา


วิหารจำลองถูกเก็บไว้ห้องภายในองค์เจดีย์ ของทางวัด

เครื่องสูงจำลอง 
เครื่องสูงจำลอง ประกอบไปด้วยมงกุฎ บังสูรย์ บังแทรก จามร และธารพระกร ทำจากไม้ เขียนลายรดน้ำบนพื้นรักสีดำหรือแดง ปิดทอง และแกะสลักเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า ห้าพระองค์ มักจะทำเป็น ๒ ชุด นำไปตั้งข้างฐานชุกชีที่ตั้งพระประธานในวิหารหรืออุโบสถ ข้างละชุด ที่สำคัญได้แก่ เครื่องสูงจำลองวัดโพธิ์ชัย บ้านนาพึง และวัดศรีโพธิ์ชัย บ้านแสงภา อำเภอนาแห้ว
เจดีย์ของวัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา

พระพุทธรูปปางประทานอภัย ชนิดไม้ประดับกระจก 
เป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง พุทธศตวรรษที่ 24-25 ฐานสูง 197 เซนติเมตร สูง 66.5 เซนติเมตร ฐานรองรับสูง 62 เซนติเมตร กว้าง 36.5 เซนติเมตร


พระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง ถูกเก็บในห้องเจดีย์ของทางวัด

งานประเพณีที่สำคัญ คือ งานแห่ต้นดอกไม้ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงวัสงกรานต์ 


งานแห่ต้นดอกไม้

ที่ตั้ง : วัดศรีโพธิ์ชัย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย


ลานโล่งในวัดศรีโพธิ์ชัย

การเดินทาง : จากอำเภอด่านซ้ายมุ่งตรงมาตามถนน 2113 ถึงอำเภอนาแห้ว แล้วตรงต่อไปจะเจอทางเลี้ยวซ้ายไปตำบลแสงภา ระยะทางอีก 10 กิโลเมตรก็จะถึงวัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา

แผนที่แสดงที่ตั้งของวัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา
จุด A คือที่ตั้งวัด

จังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
ลักษณะแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel