คลิปวีดีโอ “นั่งสามล้อ ผ่อเฮือนเก่า เล่าขานตำนานเมืองแป้”

จังหวัดแพร่ มีความเป็นเอกลักษณในเรื่องรถสามล้อ เมืองแพร่เป็นเมืองน่าอยู่ มีวัฒนธรรม โบราณสถาน วิถีชีวิต และยังเป็นพื้นที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ ที่สามารถจัดการท่องเที่ยวแบบ City Tour ได้อย่างเหมาะสม ทางจังหวัดจึงมองโอกาสในอนาคต ที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาพักเมืองแพร่ให้มากขึ้น ด้วยการจัดกิจกรรมในรูปแบบของการนั่งรถสามล้อเที่ยวรอบเมืองแพร่


โครงการ “นั่งสามล้อ ผ่อเฮือนเก่า เล่าขานตำนานเมืองแป้”  Ride in a Tree-wheeled Rickshaw


โดยในเบื้องต้น ได้มีการกำหนดเส้นทางจำนวน 2 เส้นทาง

เส้นทางแรก เริ่มต้นจากคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ ไปยังศาลหลักเมือง บ้านวงศ์บุรี บ้านวิชัยราชา บ้านหนานไชยวงศ์ ผ่านประตูชัย วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารและวงเวียนพรหมวิหารสี่ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ค่าใช้จ่าย 250 บาท
       
เส้นทางที่สอง เริ่มจากคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ ผ่านวงเวียนพรหมวิหารสี่ ศาลากลางจังหวัด กำแพงเมือง ผ่านประตูใหม่ วัดสระบ่อแก้ว ผ่านบ้านหลวงศรีนัครานุกูล ผ่านวัดศรีบุญเรือง โรงเรียนป่าไม้ บ้านวงศ์บุรี วัดหลวง ผ่านหลังคุ้มเจ้าหลวง กำแพงเดิม ผ่านคุ้มเจ้าตุ้ย สิ้นสุดที่ศาลหลักเมืองแพร่ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที ค่าใช้จ่าย 300 บาท

       
นักท่องเที่ยวที่สนใจติดต่อใช้บริการ “นั่งสามล้อ ผ่อเฮือนเก่า เล่าขานตำนานเมืองแป้” ได้ที่ ชมรมสามล้อจังหวัดแพร่ โทร. 08-1673-9841 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานแพร่ โทร. 0-5452-1118, 0-5452-1127ขอบคุณภาพวีดีโอ และข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดแพร่
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel