เที่ยวหรรษาสีสัน เหมันต์ สุพรรณบุรี ปี 2557

 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานสุพรรณบุรี ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและภาคเอกชน ได้แถลงข่าวกิจกรรมงานเทศกาลประเพณีที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรีในช่วงต้นฤดูหนาวนี้ "เที่ยวหรรษาสีสัน เหมันต์ สุพรรณบุรี ปี 2557" ซึ่งมีกิกรรมต่างๆ 5 กิจกรรมดังนี้ 1. งานฉลองครบรอบ 1 ปี หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ในระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ อุทยานมังกรสวรรค์ (ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี) เพื่อผลักดันแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดสุพรรณบุรีในนักท่องเที่ยวได้รู้จักมากยิ่งขึ้น รูปแบบของหมู่บ้านมังกรสวรรค์ได้จำลอง "เมืองลีเจียง" ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่โบราณ และมีรูปแบบที่สวยงามจนได้รับแต่งตั้งให้เป็นเมืองมรดกโลก ตั้งอยู่ในสาธาราณรัฐประชาชนจีน ภายในหมู่บ้านที่ออกแบบได้สวยงามลงตัว เหมือนหนึ่งได้เดินเข้าไปในหมู่บ้านโบราณของเมืองจีน ซึ่งแต่ละหลังก็เป็นสถานที่ที่ให้บริการต่างกันออกไป มีร้านขายสินค้า และของที่ระลึก (ร้านสำเพ็ง) โรงหนัง โรงนวด โรงเตี๊ยม ร้านอาหาร ปฏิมากรรมที่งดงามอย่างเสามังกรฟ้า จากเมืองฉงอู่ สาธาราณรัฐประชาชนจีน และยังขึ้นไปชมวิวได้ 360 องศา บนหอคอยชมวิว ที่จะได้เห็นทิวทัศน์โดยรอบของอุทยานมังกรสวรรค์
กิจกรรมภายในงาน ชมการแสดงดนตรีลูกทุ่งจากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี อาทิเช่น การแสดงกลองศึก การแสดงวูซู การแสดงสิงโต การแสดงมังกร 9 เซียน การแสดงงิ้วเปลี่ยนหน้ากาก การแสดงชุดระบำทิเบต พิเศษสุด เข้าชมโรงหนังลด 50 % ผู้ร่วมซื้อสินค้า อาหารจากร้านค้าจะได้รับบัตรจับฉลากชิงโชคหลายรางวัล ฯลฯ

2. งานเทศกาล “กินปลา กินเห็ด อาหารรสเด็ด อำเภอด่านช้าง ครั้งที่ 11 ”  กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่  2 – 5  ธันวาคม 2557 ณ ลานอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่สำคัญของอำเภอด่านช้าง เป็นการกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติให้เป็นแดนสวรรค์ตะวันตก  ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ซึ่งอำเภอด่านช้าง เป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี ขอเชิญนักท่องเที่ยว และผู้สนใจที่ต้องการแสวงหามุมมองใหม่ของแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ซึ่งนอกจากจะอิ่มอร่อยกับอาหารรสเด็ดที่ปรุงจากปลา  กุ้งและเห็ดโคน ซึ่งมีเฉพาะพื้นที่ในบางช่วงเวลาเท่านั้น ยังมีโอกาสได้สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์  และมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลายของอำเภอด่านช้างให้ได้ชมกัน 
กิจกรรมภายในงาน  ประกอบด้วย ชิมปลานิลล้นจาน ปลาทับทิม และกุ้งแม่น้ำจากเขื่อนกระเสียว ตลอดจนผลิตภัณฑ์จากปลานานาชนิด  ชิมเห็ดโคน เห็ดหอมสด ๆ ที่มีรสชาติหวานกรอบอร่อย และพืช ผัก ผลไม้ที่ปลอดสารพิษ ชมการแสดงของนักเรียน ชมคอนเสิร์ต“ ไอซ์ ศรันยู” ชมการแสดงการจัดนิทรรศการของหน่วยงานทั้งในภาครัฐ  ภาคเอกชน และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้า OTOP มากมาย 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอด่านช้าง โทร. 035 –595080

3. “งานย้อนวันวานเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 11” ประจำปี 2557  ในระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช  และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตอำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น การจัดงานดังกล่าวได้จัดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547จนถึงปัจจุบัน นับเป็นครั้งที่ 11 ที่ชาวอำเภอเดิมบางนางบวช  ร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ไทย  และเป็นการเฉลิมพระเกียรติต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และการศึกษาวิถีชีวิตของประชาชนชาวเดิมบางนางบวชในอดีต
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดง แสง สี เสียง ย้อนวันวานเมืองสุพรรณฯ ตอน“มเหศวร ตำนานเมืองสุพรรณ” การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน นิทรรศการเทิดพระเกียรติ วิถีชีวิตพอเพียง การประกวดร้องเพลง ศิลปินนักร้อง ตลกชื่อดังมากมาย มหกรรมสินค้าราคาถูก OTOP  และมหกรรมอาหารอร่อย ฯลฯ

4. งานเดิน–วิ่ง เพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา “เขื่อนกระเสียว” ซุปเปอร์มินิมาราธอน 2014 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2557 ณ เขื่อนกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีสุขภาพแข็งแรง เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อำเภอด่านช้างให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น  ซึ่งในการจัดแข่งเดิน–วิ่ง เพื่อสุขภาพ ได้แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เดิน–วิ่ง ทั่วไป (นักเรียน,นักศึกษา ฟรี) ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร, วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร

5. งาน “อู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ” ในระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2557  ณ หมู่บ้านอู่ทองอู่อารยธรรม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจในเรื่องราวของเมืองสุวรรณภูมิ และเกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของบ้านเมือง  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภออู่ทองให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี สร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะไม่ซ้ำแบบกับพื้นที่อื่น 
การจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย  การแสดงแสงสีเสียง (Light & Sound @ U – Thong) อันยิ่งใหญ่ตระการตา  การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การจัดนิทรรศการท่องเที่ยว 5 ขุนเขา 1 ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร ชมการแสดงโขนสดจากโรงละครแห่งชาติ ตอน“เล่าเรื่องเมือง อู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ” ชมวงดนตรี
สนุกกับรำวงย้อนยุค (อ๊อดโฟร์เอส เต็มวง) การแสดงโชว์รถแต่งเครื่องเสียง การจำหน่ายคาราวานสินค้าราคาถูก 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อำเภออู่ทอง โทร. 035 – 551001 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี โทร 035-525867,035-525880,035-525863-4 www.tatsuphan.net

ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel