7วัด พระใหญ่(มาก) ที่อ่างทอง

มาครั้งนี้พาไปพบพระกันสักหน่อย ที่จังหวัดอ่างทอง จังหวัดที่เราจะได้พบกับ พระใหญ่ๆมากมายเหลือเกิน ใหญ่ไม่ธรรมดานะครับ แต่ล่ะองค์มีความใหญ่อย่างโดดเด่น... อย่างพระนอนที่วัดขุนอินทประมูล นี้ก็ถือว่ายาวที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ พระใหญ่ของวัดม่วง นี้พิเศษมาก ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดที่ว่ามองเห็นแต่ไกล คนตัวนิดเดียว ยังมีที่วัดสี่ร้อย ที่มาพร้อมประวัติวีรกรรมทหารกล้า400ชีวิต ปกป้องกรุงศรีอยุธยา และวัดอื่นๆอีกรวมแล้ว7วัด ที่พระใหญ่สะดุดตา 

  
วัดป่าโมกวรวิหาร
เดิมมีวัด 2 วัด อยู่ติด กัน คือ วัดตลาดกับวัด ชีปะขาว เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่ งดงามมากองค์หนึ่งของประเทศไทย มีความยาวจากพระเมาลี ถึงปลายพระบาท 22.58 เมตร ก่ออิฐถือปูนปิดทอง องค์พระนี้สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยสุโขทัยมีประวัติความเป็นมา น่าอัศจรรย์ เล่าขานมาว่า ได้ลอยน้ำมาจมอยู่หน้าวัดราษฎร บวงสรวงแล้วชักลากขึ้นมาไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำ 

ในพระราชพงศาวดารกล่าวว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก่อนจะยกทัพไปรบกับพระมหา อุปราชได้ เสด็จมาชุมนุมพล และถวายสักการะ บูชาพระพุทธรูปองค์นี้ ในปีพ.ศ. 2269 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระได้ เสด็จมาควบคุมการชลอองค์พระให้พ้นจากกระแสน้ำเซาะตลิ่งพัง ไปไว้ยังวิหารใหม่ที่วัดตลาด ห่างจากฝั่ง แม่น้ำ 168 เมตรแล้ว โปรดให้รวมทั้งสองวัดเป็นวัดเดียวกัน พระราชทานนามว่า วัดป่าโมก เพราะบริเวณ นั้นมีต้นโมกมากมาย สิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้มีมากมายอาทิ เช่น พระวิหารพระพุทธไสยาสน์วิหารเขียน มณฑป พระพุทธบาท 4 รอย เป็นต้นครับ 

ที่ตั้ง : อยู่ในเขตเทศบาลตำบลป่าโมก ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกห่างจากอำเภอ เมืองอ่างทองไป 18 กิโลเมตร ครับ ตามเส้น ทางหลวงหมายเลข 309 สายอ่างทอง-อยุธยา
วัดสี่ร้อย ชื่อตำบลสี่ร้อยและชื่อวัด เป็นชื่อที่สันนิษฐานว่าตั้งขึ้นเป็นอนุสรณ์แก่ ขุนรองปลัดชู  และชาวบ้านวิเศษชัยชาญ 400 คน ที่เสียชีวิตในสงครามระหว่างไทยกับพม่าที่เมืองกุย ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้า เอกทัศน์แห่งกรุงศรีอยุธยา พ.ศ.2302

วัดแห่งนี้ มีพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ สูง 21 เมตร หน้าตักกว้าง 6 เมตรเศษ นามว่า "หลวงพ่อโต" ภายในพระอุโบสถวัดนี้เคยมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างอยุธยา ที่มีความงดงามมาก ปัจจุบันภาพลบเลือนไปหมดแล้ว

ที่ตั้ง: วัดสี่ร้อย อยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลสี่ร้อย ไปตามทางหลวงหมายเลข 3454 กิโลเมตรที่ 31-32 ( บนเส้นทางสายโพธิ์พระยา-ท่าเรือ หรืออ่างทอง -วิเศษชัยชาญ ห่างจากอำเภอเมืองอ่างทองไปทางทิศตะวันตกประมาณ 12.5 กิโลเมตร แล้วแยกซ้ายมือไปตามถนนคันคลองชลประทานอีก 5 กิโลเมตร)
วัดไชโยวรวิหาร เป็นวัด พระอารามหลวงชั้นโท เดิมเป็นวัดราษฎร์โบราณสร้างมาแต่ครั้งใดไม่ปรากฏ มีความสำคัญขึ้น มาใน สมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) แห่งวัดระฆังโฆสิตารามธนบุรีได้สร้าง พระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่เป็นปูนขาวไม่ปิดทองไว้กลางแจ้ง ณ วัดแห่งนี้ ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ เสด็จฯ มานมัสการและโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดไชโยในปี พ.ศ. 2430 แต่แรงสั่นสะเทือน ระหว่างการลงรากพระวิหาร ทำให้องค์หลวง พ่อโตพังลงมา จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างหลวงพ่อโตขึ้นใหม่ ตามแบบหลวงพ่อโตวัดกัลยาณมิตรมีขนาด หน้าตักกว้าง 16.10 เมตร สูง 22.65 เมตรแล้วพระราชทานนามว่า "พระมหาพุทธพิมพ์"

มีการจัดงาน ฉลองนับเป็นงานใหญ่ที่สุดของจังหวัดอ่างทองในสมัยนั้น องค์หลวงพ่อโต ประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร ที่มีความสูงใหญ่สง่างามแปลกตากว่าวิหารแห่งอื่น ๆ พุทธศาสนิกชนจากที่ต่าง ๆ มานมัสการอย่างไม่ ขาดสาย ติดกับด้านหน้าของพระวิหาร มีพระอุโบสถ หันด้านหน้าออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก่อสร้างด้วย สถาปัตยกรรมไทยอันงดงามเช่นกัน ภายในพระ อุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ ฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ 5 ปัจจุบันวัดไชโยวรวิหารได้ รับการบูรณะ ปฏิสังขรณ์ใหม่จนมีความงามอย่างสมบูรณ์ยิ่งครับ 

ที่ตั้ง : อยู่บนเส้นทางสายอ่างทอง สิงห์บุรี ห่างจากอำเภอเมืองอ่างทองประมาณ 18 กิโลเมตรครับ
วัดม่วง  ความโดดเด่นอยู่ที่ มีพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใช้เวลาก่อสร้างนาน16ปี คือ พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ วัดม่วง (หลวงพ่อใหญ่) เพื่อน้อมถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ ๙ และราชวงศ์จักรี มีพระนามว่า พระพุทธมหานมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ มีหน้าตักกว้าง 62 ม. สูง 93 ม. มูลค่าในการก่อสร้าง 106,000,000 บาท ( หนึ่งร้อยหกล้านบาท )

ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ฝั่งทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาการเดินทาง ใช้เส้นทางมาจากถนนสายเอเซียจะสะดวกที่สุดครับ เมื่อเลี้ยวขวาเข้าตัว ตลาดอำเภออินทร์บุรีจะมีทางเลี้ยวซ้ายไปอีก2.5 กิโลเมตร
วัดต้นสน สร้างขึ้น เป็นวัดนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ประมาณปีพุทธศักราช 2310 วัด นี้ตามสันนิษฐานสร้างเมื่อตอนปลาย สมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะอุโบสถหลังเก่ามี บัวอ่อน คันทวย แต่ไม่มีจดหมายเหตุบันทึกไว้เป็นหลักฐาน แต่ผู้เฒ่าแก่เล่ากันต่อๆมา และได้ทรุดโทรมมาจนเกือบจะกลายสภาพเป็นวัดร้าง เพราะไม่มีปูชณียวัตถุแต่อย่างใด

ต่อมาปีพุทธศักราช 2488 พระราชสุวรรณโมลี อดีตเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ได้ริเริ่มการก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆขึ้น  โดดเด่นที่  สมเด็จ พระศรีเมืองทอง พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หล่อด้วยทองเหลืองทั้งองค์ หน้าตักกว้าง  6  วา 3 ศอก 9 นิ้ว สูง  9 วา 2 ศอก19 นิ้ว ปิดทองคำแท้ทั้งองค์ เป็นที่เคารพนับถือ ของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ปูชนีย์วัตถุที่สำคัญของวัด คือพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง 6 วา 3 ศอก 9 นิ้ว สูง 9 วา 1 ศอก 19 นิ้ว ได้ถวายพระนามว่า สมเด็จพระนะวะโลกุตตะระธัมมะบดีศรีเมืองทอง เรียกโดยย่อว่า สมเด็จพระศรีเมืองทอง หล่อด้วยโลหะทั้งองค์ ลงรักปิดทอง

ที่ตั้ง : อยู่ริมฝั่งฟากตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
วัดราชปักษี ภายในวัดมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ มีลักษณะคล้ายพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมกแต่ มีขนาดย่อมกว่าเล็กน้อย สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าสมัยอยุธยา เดิมองค์พระชำรุดทรุดโทรมอย่างมากปัจจุบันได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่

ที่ตั้ง : อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศตะวันออก ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 309 (สายอ่างทอง-อยุธยา) กิโลเมตรที่ 52–53 จากอำเภอเมืองไปทางทิศใต้ประมาณ 3 - 4 กิโลเมตร
วัดขุนอินทประมูล มีพระนอนวัดขุนอินทประมูล ประดิษฐานอยู่ ซึ่งปัจจุบันเป็นวัดร้าง องค์พระยาว 2 เส้น 5 วา (53เมตร) ซึ่งนับเป็นพระนอนหรือพระพุทธไสยาสน์ที่ยาวเป็นอันดับที่สอง รองจากพระนอนจักรสีห์  จากตำนานกล่าวว่า ขุนอินทประมูล ได้ยักยอกเงินหลวงมาสร้าง ครั้งถูกสอบถามว่าเอาเงินจากใหนมาสร้างพระ ขุนอินทประมูลก็ไม่ยอมบอกความจริง จึงถูกลงโทษจนตาย คงมีความชื่อที่ว่า ถ้าบอกแหล่งที่มาของเงินแล้ว ตนจะไม่ได้กุศลตามที่ปราถนา

พระนอนวัดขุนอินทประมูล จากการสันนิฐานมีความเห็นว่าได้สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระพักตรหันไปทางทิศเหนือ พระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก เมื่อมองตลอดทั้งองค์มีความสง่างามมาก พระพักตรงดงามได้สัดส่วน แสดงออกถึงความมีเมตตา

ปัจจุบัน องค์พระนอนอยู่กลางแจ้งไม่มีวิหารคลุมเช่นพระนอนองค์อื่น เนื่องจากวิหารเดิมคงหักพังไปนานแล้ว ดังจะเห็นได้จาก เสาพระวิหารที่ยังปรากฎอยู่รอบองค์พระนอนวัดขุนอินทประมูล รอบ ๆ องค์พระมีต้นไม้ขนาดใหญ่หลายต้นขึ้นอยู่โดยรอบ ทำให้มีความสงบร่มเย็น เหมาะแก่การไปนมัสการให้เกิดความสุข สงบ ตามธรรมชาติ ซึ่งแปลกออกไปจากบรรยากาศในพระวิหาร

ที่ตั้ง : ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง อยู่ห่างจากตัวเมืองอ่างทองประมาณ 7 กิโลเมตร


ที่รวบรวมมาให้ 7วัด พระใหญ่ ไม่ธรรมดากันไปแล้ว ...ในความเป็นจริงยังมีอีกหลายวัดที่น่าสนใจในอ่างทอง แต่ความโดดเด่นของพระใหญ่อ่างทองนี้สะดุดตาจริงๆครับ
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel