ลมหนาวกับหมอกหนาผานกแอ่น

ภาพยามเช้าในเวลาที่หลายคนถอดใจไปแล้วว่าคงไม่ได้เห็นดวงอาทิตย์เป็นแน่ ..แล้วมันก็โพล่มา ก่อนที่หมอกหนาก้อนใหญ่จะโถมเข้ามาพร้อมลมหนาวหอบใหญ่ จากหน้าผานกแอ่น อช.ภูกระดึง

เป็นสัจธรรม แม้เราไม่เห็นแสงของวันใหม่ แต่จำไว้เสมอว่า พระอาทิตย์ก็ยังคงขึ้นของมันในเวลาเดิม ทางทิศตะวันออกเสมอ ไม่ว่าเราจะมองเห็นมันหรือไม่ก็ตาม เมฆหมอกจะอยู่แค่ชั่วคราวอดทนและรอคอย แสงของวันใหม่

ภาพของจังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel