วัดนี้เองภาพสงกรานต์ททท

สะดุดตาได้มา ณ สถานที่ถ่ายทำภาพสงกรานต์ ภาพนี้แล้ว ณ วัดโพธิ์ชัย แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย ...สวยจริงๆ

ภาพของจังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel