พาเข้าไปเดินเที่ยวงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12

คลิปนี้สะดุดตาพาไปเดินเที่ยว ในงาน "เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก ครั้งที่12" ซึ่งกำลังจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่14-17 กุมภาพันธ์ 2556 นี้ สะดุดตาเห็นว่าน่าสนใจ แวะไปเที่ยวชมดูงานเลยเก็บภาพคลิปบรรยากาศภายในงานมาให้ชมกัน เพราะงานนี้ คนชอบเที่ยวต่างประเทศไม่น่าพลาด เขามานำเสนอกันหลายประเทศ และมากกว่าครั้งที่แล้วเสียอีก เลือกไม่ถุกเลยว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก่อนดี เพราะแต่ล่ะที่ก็ขนเอาความน่าสนใจ และแพคเกจราคาจูงใจมาจำหน่ายกันมากมาย มีทั้งบูทของประเทศต่างๆมาเปิดให้ข้อมูลการท่องเที่ยว มีบูทของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศอีกหลายเจ้า ที่น่าสนใจ 

ในคลิปสะดุดตาจะพาเดินไปทั่วๆงานให้ได้ชมบรรยากาศกัน ว่ามีประเทสไหนน่าเที่ยวบ้าง และมีโปรโมชั่นอะไรให้เลือกหาเลือกดุเตะตาสะดุดตากันบ้าง 

ภาพบรรยากาศภายในงาน
งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 001 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 002 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 004
งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 003 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 005 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 007
งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 006 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 008 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 009

งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 010 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 011 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 013
งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 012 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 015 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 014
งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 017 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 016 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 018
งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 019 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 020 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 021

งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 023 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 022 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 024
งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 025 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 027 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 029
งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 028 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 030 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 032

งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 031 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 034 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 033
งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 035 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 036 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 037
งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 039 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 038 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 041

งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 042 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 043 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 044
งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 045 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 046 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 047
งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 048 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 049 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 050

งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 052 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 051 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 053
งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 054 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 056 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 055
งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 057 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 058 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 059

งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 062 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 061 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 063
งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 064 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 066 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 065
งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 067 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 068 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 070

งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 069 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 071 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 072
งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 074 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 073 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 075

งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 077 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 076 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 079
งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 078 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 080 งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่12 ภาพที่ 081


ใครสนใจไปเที่ยวกันได้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่14-17 กุมภาพันธ์ 2556 นี้  ...ตามแผนที่เลยจร้า

แผนที่จุด A แสดงที่จัดงาน

จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel