อนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง

พาเข้าไปชม อนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง ดูว่าด้านในเขามีอะไรกันบ้าง ตัวอาคารก็เป็นสถปัตยกรรมที่ดูสะดุดตาด้วยรูปลักษณะเป็นทรงเรือรบ ด้านบนมีรูปปั้นกรมมหลวงชุมพร ส่วนในอาหารมีนิทรรศการให้ความรู้กับเราเรื่องเกี่ยวกับประวัติกรมหลวงชุมพร และยุทธนาวีที่เกาะช้างอีกด้วย

แผนที่ Google Map (จุดAแสดงที่ตั้ง): 
[gmap markers=letters::12.178964957906539,102.38895177841187 |zoom=14 |center=12.177622571591888,102.3867416381836 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]
จังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel