ค่ายทหาร

ท่องเที่ยว ค่ายทหาร

สนามฝึกขี่ม้าอาชาบำบัด ชมรมภริยานาวิกโยธิน สัตหีบ
โครงการอาชาบำบัดให้กับเด็กออทิสติก หรือ เด็กพิเศษ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2553 โดยคุณ ดวงพร พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือในสมัยนั้น(พ.ศ.2553) การสร้างศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาก็เพื่อบำบัดเยาวชนที่มีความผิดปกติทางร่างกาย อารมณ์ และสมาธิสั้นหรือเด็กพิเศษ ให้มีพัฒนาการต่างๆ ที่ดีขึ้น
พิพิธภัณฑ์นาวิกโยธิน สัตหีบ
พิพิธภัณฑ์นาวิกโยธิน ตั้งอยู่บริเวณวงเวียนอนุสรณ์นาวิกโยธิน ริมชายหาดเตยงาม สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นอาคารชั้นเดียว ภายในเก็บรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวประวัติ ทหารนาวิกโยธินไทย ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน
เรือหลวงจักรีนฤเบศร
เรือหลวงจักรีนฤเบศร เป็นเรือธง และเรือบรรทุกอากาศยานลำแรก และลำเดียวของกองทัพเรือไทย เรือตั้งอยู่ที่กองทัพเรือสัตหีบ ต่อขึ้นจากประเทศสเปน โดยนำแบบมาจากเรือ ปรินซีเปเดอัสตูเรียส (Principe de Asturias) ของกองทัพเรือสเปน เข้าประจำการเมื่อ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2540 ได้ใช้งานปฏิบัติภารกิจด้านยุทธการ และช่วยเหลือภัยพิบัติตลอดน่านน้ำไทยทั้งฝั่งอ่าวไทย และฝั่งทะเลอันดามัน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน ยกเว้นวันที่เรือมีภาระกิจ
อนุสรณ์สถานทหารนาวิกโยธิน สัตหีบ
อนุสรณ์สถานทหารนาวิกโยธิน เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเพื่อนทหารนาวิกโยธิน ที่ได้เสียสละชีวิต และเลือดเนื้อเพื่อป้องกัน อริราชศัตรูจากภายนอกประเทศ เพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของประเทศชาติและความสงบสุขของราษฏร ตั้งอยู่ที่บริเวณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน สัตหีบ จ.ชลบุรี อนุสรณ์สถานทหารนาวิกโยธิน ยังเป็นที่สำหรับบรรจุอัฐิ (กระดูก) ทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในการรบอีกด้วย
เกาะขาม หรือ อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม สัตหีบ
อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม อยู่ในเขตพื้นที่ดูลโดย กองทัพเรือภาคที่1 ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะในการที่จะมาเที่ยวแบบวันเดียวไม่มีที่พักบนเกาะ เปิดรับนักท่องเที่ยวเพียงวันละ 300 คนเท่านั้น
เกาะแสมสาร สัตหีบ
เกาะแสมสาร เป็นเกาะที่อยู่ในเขตพื้นที่ ของทหารเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี ปัจจุบันได้รับความนิยมจากนักท่อเงที่ยวอย่างมาก แต่ด้วยความที่เป็นเกาะที่ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้จำกัด คือเพียงวันละ 500 คนสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปเท่านั้น (บางครั้งจะมีการติดต่อมาเป็นแบบหมู่คณะ ซึ่งจะพิจราณา โดยเจ้าหน้าที่ทหารเป็นกรณ๊ไป เราจึงเห็นว่าบางวันจะมีคนมากกว่า 500คนเป็นบางครั้ง)
หาดเตยงาม สัตหีบ
ข้อมูลเกี่ยวกับหาดเตยงาม สัตหีบ เป็นชายหาดที่สะอาด และน้ำทะเลใสมาก ตั้งอยู่ในพื้นที่ทหารเรือสัตหีบ ในส่วนของนาวิกโยธิน
พิพิธภัณฑ์ อาคาร รร.จปร.100 ปี
พิพิธภัณฑ์ อาคาร รร.จปร.100 ปี ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนนายร้อย จปร. นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเที่ยวชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดให้บริการทุกวัน สิ่งที่น่าสนใจภายใน พิพิธภัณฑ์ คงจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของโรงเรียนายร้อยแห่งนี้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มากกไปกว่านั้น นักท่องเที่ยวยังได้มีโอกาสสัมผัสกับ ข้าวของเครื่องใช้จริงของนักเรียนนายร้อยในอดีต ที่หาชมยาก เครื่องใช้ส่วนพระองค์ของรัชกาลที่5 และ เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับบุคคลสำคัญในวงการทหารหลายท่าน
ศาลารอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
รอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีเพียงแห่งเดียวในเมืองไทย ณ บนดอยโหยด ศาลารอยพระบาท ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย เกิดขึ้นในสมัยที่เราทำสงครามกับคอมมิวนิสต์ ในช่วงปี พ.ศ. 2525 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เหล่าทหารหาญ

อีกหนึ่งประวัติศาสตร์ ที่สำคัญ รอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีเพียงแห่งเดียวในเมืองไทย เรื่องราวความเป็นมาที่ทำให้เเกิดรอยพระบาทนี้ น่าสนใจมาก เกิดขึ้นเราะความขัดแย้งสงครามกับคอมมิวนิสต์ เมื่อ 30ปีที่แล้ว พระองค์ทรงประทานให้เป็น ขวัญกำลังใจแก่เหล่าทหารหาญ …เป็นผมก็ปลาบปลื้ม