พิพิธภัณฑ์

ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์

อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) เชียงราย
บริเวณ150 ไร่ของ ไร่แม่ฟ้้าหลวง เป็นที่จัดแสดงงานศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ละคร ทั้งยังเหมาะสำหรับ จัดงานเลี้ยงรับรองรูปแบบต่างๆ การประชุมสัมนา หรือการประกอบพิธีกรรมพื้นเมืองเหนือ ในท่ามกลางบรรยากาศอันสงบศักดิ์สิทธิ์
นอนโฮมสเตย์ หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน สระบุรี
ที่หอวัฒนธรรมไทยวน จากทางเข้า พอคุณได้เดินผ่าประตูเข้ามานะ ที่หลังบ้านนะ ผมอยากบอกความรู้สึกก่อนว่า มันเหมือนผมหลุดมาอีกโลกเลยทีเดียว มันสงบ ประทับใจเอามากๆ มีการต้อนรับกันแบบไทยๆ ด้วยอาหาร ขนมไทย แล้วก็น้ำสมุนไพร เนื่องจากบรรยากาศที่สวยงาม ทำให้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละคร และภาพยนตร์มาแล้วหลายเรื่อง เช่น ปีกแก้วนางหงษ์ ผีหัวขาด แม่นาค ฯลฯ
ช่องเขาขาดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจำ

ช่องเขาขาดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจำ เป็นสถานที่จัดแสดงมินิเธียเตอร์ และรวบรวมข้อมูลภาพถ่าย ข้าวของเครื่องใช้ระหว่างการสร้างทางรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยรัฐบาลออสเตรเลียได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้น พิพิธภัณฑ์นี้จัดไว้อย่างเป็นระเบียบสวยงาม ภายในบริเวณมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติไปยังช่องเขาขาด ซึ

พระที่นั่งวิมานเมฆ

พระที่นั่งวิมานเมฆเป็นพระที่นั่งที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง เดิมตั้งอยู่บนเกาะสีชัง สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 และได้ชะลอมาไว้ ณ สถานที่ตั้ปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. 2444 ประกอบด้วยห้องต่างๆ 81 ห้อง ตัวอาคารมีคลองล้อมรอบ ภายในบริเวณร่มรื่น สวยงามมาก ภายในเขตพระราชวังดุสิต ยังมีหมู่พระตำหนักอีก 11 องค์ที่ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดแสดง สิ่งของสำคัญต่างๆ ได้แก่

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ วัดบ้านดอน

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอน ตั้งอยู่ที่วัดบ้านดอน หมู่ ๔ ตำบลเชิงเนิน เป็นที่เก็บรักษาตัวหนังใหญ่ จำนวน ๑๐๐ ตัว มีอายุมากกว่า ๒๐๐ ปี ที่นำมาจากจังหวัดพัทลุง เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๓๑ รวมถึงหนังใหญ่ชุดใหม่ที่ใช้แสดงในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวที่สนใจจะเข้าชมการแสดงหนังใหญ่ ควรติดต่อก่อนล่วงหน้าประมาณ ๕ วัน

พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ตั้งอยู่ในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ถนนตรีเพชร อาคารพิพิธภัณฑ์เดิมเป็นอาคารเรียนที่เรียกกันว่า ตึกยาว ชั้นล่างจัดแสดงเรื่องราวการศึกษา ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบและ บูรพคณาจารย์และศิษย์เก่า ผู้สร้างชื่อเสียงและทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ และกิจกรรม

เมืองโบราณจันเสน และพิพิธภัณฑ์จันเสน

ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลจันเสน สันนิษฐานว่าอยู่ในสมัยทวารวดี บริเวณเมืองโบราณมีคูเมืองเป็นเนินดินโดยรอบ เป็นรูปสี่เหลี่ยม แต่มุมทั้งสี่เป็นรูปมนจนเกือบเป็นวงกลม ล้อมรอบด้วยคูเมืองซึ่งกว้างประมาณ 20 เมตร ปัจจุบันยังมีสภาพเป็นที่ลุ่มน้ำขัง แต่ยังเป็นร่องรอยพอมองเห็นเค้าคูเมืองได้อย่างชัดเจน มีความยาว

พิพิธภัณฑ์ศิลปาชีพ พระที่นั่งอภิเษกดุสิต

พิพิธภัณฑ์ศิลปาชีพ พระที่นั่งอภิเษกดุสิต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ.

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล ตรัง

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล ตรัง (Aquarium) ตั้งอยู่บริเวณหาดราชมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตำบลไม้ฝาด พิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนใน สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จะรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน ๖๑ ตู้ เช่น ปลาการ์ตูน ปลาดาว ปลาไหลไฟฟ้า ปลาปักเป้ากล่อง ปลาสินสมุท

บ้านลุงเปลื้อง ฉายรัศมี (ศิลปินแห่งชาติ )

บ้านลุงเปลื้อง ฉายรัศมี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี พ.ศ.2529 ภายในบ้านจัดแสดงการผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านหลายชนิด เช่น พิณ แคน ซอ โปงลาง เป็นต้น เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านอีสานที่สำคัญยิ่ง อีกแห่งหนึ่งของภาคอีสาน ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาหาค