อนุสรณ์สถาน

ท่องเที่ยว อนุสรณ์สถาน

อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน และอุทยานค่ายบางระจัน

อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน และอุทยานค่ายบางระจัน มีพื้นที่ประมาณ 115 ไร่ เป็นสวนรุกขชาติพักผ่อนหย่อนใจ จะเห็นอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันเป็นรูปหล่อประติมากรรมของหัวหน้าชาวค่ายบางระจันทั้ง 11 คน สร้างโดยกรมศิลปากรปรากฏสวยเด่นเป็นสง่าอยู่ในสวน

พาเข้าไปชม อนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง ดูว่าด้านในเขามีอะไรกันบ้าง ตัวอาคารก็เป็นสถปัตยกรรมที่ดูสะดุดตาด้วยรูปลักษณะเป็นทรงเรือรบ ด้านบนมีรูปปั้นกรมมหลวงชุมพร ส่วนในอาหารมีนิทรรศการให้ความรู้กับเราเรื่องเกี่ยวกับประวัติกรมหลวงชุมพร และยุทธนาวีที่เกาะช้างอีกด้วย

พาเที่ยวเรือรบประแส จ.ระยอง อยู่ที่ปากน้ำประแสร์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ของระยอง ที่นี่พระอาทิตย์ตกดินสวยมาก มีโฮมสเตย์รองรับ

อนุสรณ์เรือหลวงประแสร์ ความภูมิใจจากสงครามเกาหลี
เรือรบไทยที่สร้างชื่อเสียงอย่างมากในสมัยสงครามเกาหลี (ระหว่างเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือ) ประเทศไทยเคยส่งเรือรบเข้าร่วมสงครามครั้งนั้น โดยเป็นกองกำลังร่วมของสหประชาชาติ เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจ วันนี้เรือรบประแสร์ กลายมาเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความภาคภมิใจ ในยุคนี้ที่วัฒนธรรมเกาหลีมาแรง ครั้งหนึ่เราได้เข้าไปช่วยเหลือพวกเขามาแล้วรวมระยะเวลา 300วัน ...อย่างนี้น่าชวนคนเกาหลีมาเที่ยวนิ!
พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์

พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ อยู่ในบริเวณวัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ตั้งอยู่เส้นทางเดียวกับทางไปวัดญานสังวราราม โดยแยกจากถนนสุขุมวิท บริเวณ กม. 160 ไปอีก 6 กิโลเมตร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักด้วยแสงเลเซอร์บนหน้าผาของเขาชีจรรย์ ศิลปสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 130 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร มีชื่อว่า “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในพระอุระบรรจุพระรัตนะบรมสารีริกธาตุ บริเวณโดยรอบตกแต่งเป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจสวยงาม อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

หลักเมืองจังหวัดแพร่
ศาลหลักเมืองแพร่เป็น หลักใหม่สร้างตามนโยบายมหาดไทย ปี 2535 ตั้งอยู่คู่กับหลักศิลาจารึกเก่าที่กล่าวถึงการสร้างวัดศรีบุญเริง สมัยรามคำแหงมหาราช ซึ่งในปัจจุบันวัดนี้ไม่มีแล้วกลายเป็นที่ตั้งเรือนจำจังหวัด อักษรบนจารึกเป็นภาษาไทยอาหม ศาลหลักเมืองแพร่ เป็นสถานที่เคารพศักดิ์สิทธิ์ของคนจังหวัดแพร่ และคนต่างจังหวัดที่มาอาศัย หรือทำงานที่จังหวัดแพร่
พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง)
พระราชวังรัตนรังสรรค์ถือเป็นพระราชวัง ที่มีการประกาศพระบรมราชโองการ ยกขึ้นเป็นพระราชวัง 1 ใน 19 แห่งของประเทศไทย และเป็นพระราชวัง 1ใน 6 แห่งที่สร้างขึ้นตามหัวเมือง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 เป็นพระราชวังที่สร้างจากไม้ทั้งหลัง สวยงามาก เพื่อเป็นอนุสรณ์ ในการเสด็จประทับแรมของพระมหากษัตริย์ทั้ง 3 พระองค์ และจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระนองอีกด้วย
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เป็นอนุสรณ์แด่วีรกรรมอันกล้าหาญของวีรสตรีไทย หรือย่าโม ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกกันติดปากโดยทั่วไป สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ ตั้งอยู่กลางเมือง ชาวต่างถิ่นที่แวะมาเยือน และชาวเมืองโคราชนิยมมาสักการะ และขอพรจากย่าโมอยู่เสมอ

อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา

อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา ตั้งอยู่ต้นถนนขุนลุมประพาส พระยาสิงหนาทราชา เดิมชื่อ ชานกะเล เป็นชาวไทยใหญ่ ได้รวบรวมผู้คนตั้งหมู่บ้านขึ้นชื่อว่า “บ้านขุนยวม” ต่อมาได้ยกขึ้นเป็นเมือง จวบจนปี พ.ศ.

อนุสรณ์รัฐธรรมนูญ แห่งแรกของประเทศ ที่จ.สุรินทร์
จากที่เคยสัญญากันไว้ ว่าจะพาไปชมความน่าสนใจอีกหนึ่ง ในสุรินทร์ ...ครั้งนี้ เราเดินไปที่หน้าศาลากลางจังหวัด สุรินทร์ กัน เราจะพบ อนุเสาวรีย์ แห่งหนึ่งตั้งอยู่ด้านหน้า ศาลาว่าการจังหวัด