ระนอง

ท่องเที่ยว ระนอง

บ้านทะเลนอก

บ้านทะเลนอก เป็นชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลาม มีวิถีชีวิตความเป็น อยู่ที่พึ่งพิงธรรมชาติในป่าชายเลนและอยู่อย่างพอ เพียง โดยชุมชนสามารถบริหารจัดการแหล่งท่อง เที่ยวได้เป็นอย่างดี มีการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ นัก ท่องเที่ยวสามารถศึกษาเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตชุม

ระนองแคนย่อน

ระนองแคนย่อน หลังจากกิจการเหมืองแร่เลิกไปแล้ว ใครจะรู้ว่ากิจการนี้ได้สร้างสถานที่ อัศจรรย์อันแปลกตาให้เป็นที่มาเยือนของ บรรดานักท่องเที่ยว สถานที่ซึ่งเรากำลังกล่าวถึงนี้ตั้งอยู่ในหุบเหมืองเก่า บนเขาตำบลหาดส้มแป้น ถัดจากบ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวาริน เข้าไปอีกประมาณ 9 กิโลเมตร สถานที่แห่งนี้เกิดขึ้นจากกา

เขาฝาชี

เขาฝาชี ตั้งอยู่ในเขตตำบลบางแก้ว เป็นภูเขาที่มีลักษณะคล้ายกับฝาชี สูงจากระดับน้ำทะเล 259 เมตร บนยอดเขาเป็นสถานที่ชมทิวทัศน์สวยงาม พระอาทิตย์อัสดง สามารถมองเห็นแม่น้ำกระบุรีไหลบรรจบกับแม่น้ำละอุ่น เกาะแก่งต่างๆ เป็นภาพที่สวยงามสดใสมีชีวิตชีวา ในบริเวณใกล้เคียงยังเป็นที่ตั้งฐานทัพญี่ปุ่น สมัยสงคราม