ระนอง

ท่องเที่ยว ระนอง

น้ำตกปุญญบาล

น้ำตกปุญญบาล เดิมชื่อน้ำตกเส็ดตะกวด ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน ริมทางหลวงหมายเลข 4 ทางไปจังหวัดชุมพร กิโลเมตรที่ 597 จะเห็นน้ำตกอยู่ด้านขวามือ สูงประมาณ 20 เมตร เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวแวะพักผ่อน มีบริเวณที่จอดรถ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก

บ่อน้ำร้อนบ้านทุ่งยอ

บ่อน้ำร้อนบ้านทุ่งยอ เกิดอยู่บริเวณที่ราบ ห่างจากตัวจังหวัดระนองไปทางทิศใต้ประมาณ 6.5 กิโลเมตร แหล่งน้ำพุร้อน แห่งนี้เกิดในลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบเชิงเขา อยู่สูงจากระดับ น้ำทะเลปานกลางประมาณ 15 เมตร ติดกับแนวเทือกเขาสูงปานกลางทางด้านตะวันออก อยู่ใกล้กับน้ำที่ ขุมเหมืองเก่า ลักษณะธรณีวิทยาปร

ศิลาจารึกสลักพระปรมาภิไธย ย่อ จปร.

ศิลาจารึกสลักพระปรมาภิไธย ย่อ จปร.