จังหวัดเชียงราย (Chiangrai)

พระธาตุดอยเวา
สถานีทดลองเกษตรที่สูงดอยวาวี
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย หมู่บ้านป่าก๊อ
อุทยานแห่งชาติขุนแจ
บ่อน้ำร้อนธรรมชาติ อำเภอเวียงป่าเป้า
ดอยผาตั้ง
ท่าเรือบั๊ค เชียงของ
พระธาตุดอยปูเข้า เชียงแสน
น้ำพุร้อนโป่งพระบาท
บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม และ บ่อน้ำร้อนผาเสริฐ
หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ
สามเหลี่ยมทองคำ
ทะเลสาบเชียงแสน หรือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบ่งคาย
วัดพระธาตุผาเงา เชียงแสน
วัดป่าสัก เชียงแสน
วัดพระธาตุเจดีย์หลวง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน
น้ำตกขุนกรณ์
ศูนย์ภาษาวัฒนธรรมจีนสิรินธร
วัดพระแก้ว เชียงราย