การท่องเที่ยวฯ ชวนกลุ่มนักท่องเที่ยวพิเศษ “ปักธงเที่ยวไทย เมืองไทยเที่ยวได้ทุกคน” ปี58 เส้นทางกรุงเทพฯ - ชลบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม “ปักธงเที่ยวไทย” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ชวนกลุ่มนักท่องเที่ยวพิเศษ ทั้งเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน และผู้ที่ใช้ Wheelchair ร่วมเดินทางทัศนศึกษา เรียนรู้ประสบการณ์สถานที่ท่องเที่ยวแบบอารยสถาปัตย์  แสดงความพร้อมของสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนเที่ยวได้ เช้าวันนี้ (14 มีนาคม  2558)  ที่หน้าอาคาร ททท. สำนักงานใหญ่ พลเรือเอกชุมพล  ปัจจุสานนท์  องคมนตรี และอดีตผู้บัญชาการทหารเรือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวาน “ปักธงเที่ยวไทย เมืองไทยเที่ยวได้ทุกคน” ครั้งที่ 2 โดยมี นายศุกรีย์  สิทธิวนิช  รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมทั้ง แขกผู้มีเกียรติ อาทิ พลเรือเอกสัมพันธ์  สุนทรครุธ  เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  นายวิกรม  กรมดิษฐ์ ฯลฯ ร่วมในพิธีเพื่อส่งคณะผู้เดินทางกลุ่มพิเศษ พร้อมผู้ดูแล มุ่งหน้าสู่จังหวัดชลบุรี  ประกอบด้วย เยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยินจากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 20 คน ครูผู้ดูแล 4 คน และเยาวชนที่ใช้ Wheelchair จากสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด จำนวน 10 คน ครูผู้ปกครอง 3 คน และนักท่องเที่ยวที่ใช้ Wheelchair จากเครือข่าย นายกฤษนะ ละไล จำนวน 10 คน ผู้ติดตาม 10 คน ที่จะมาร่วมออกเดินทางเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปกับกิจกรรมครั้งนี้ โดยคณะจะเข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล รับฟังการบรรยายให้ความรู้  ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล  ทัศนศึกษาปราสาทสัจธรรม และสวนสัตว์เปิดเขาเขียวพลเรือเอกชุมพล  ปัจจุสานนท์ กล่าวว่า “ขอแสดงความชื่นชม ททท. ที่เล็งเห็นและให้โอกาสความเท่าเทียมกันในสังคม และเป็นการใช้ภารกิจหลักขององค์กรในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ควบคู่กับการส่งเสริมการตลาดในทุกๆ กลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มพิเศษ เป็นกลุ่มที่มีสมรรถนะในตนเอง มีความสามารถสูง  สนใจใฝ่รู้  มีพลังใจที่จะเอาชนะต่ออุปสรรค และมีศักยภาพด้านการใช้จ่าย ซึ่งกิจกรรม “ปักธงเที่ยวไทย เมืองไทยเที่ยวได้ทุกคน” ครั้งที่ 2 จะนำผลสำเร็จต่อภาพลักษณ์ที่ดีของ ททท. ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนด้านการตลาด และการบริการสังคมที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างความพร้อมในการรองรับ เห็นได้จากปัจจุบันสถานบริการต่าง ๆ  ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องของอารยะสถาปัตย์เพิ่มมากขึ้น”

นายศุกรีย์  สิทธิวนิช  กล่าวว่า  “กิจกรรม “ปักธงเที่ยวไทย เมืองไทยเที่ยวได้ทุกคน” ในปีนี้ ดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 เพื่อบอกต่อสังคมและแสดงถึงการผลักดันของ ททท. ที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างไร้อุปสรรคเพื่อคนทั้งปวง ภายใต้แนวคิดเรื่องอารยสถาปัตย์** ขณะเดียวกัน เป็นการเน้นย้ำสร้างการรับรู้ “หลงรักประเทศไทย” ให้ชาวไทยเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในทรัพยากรทางการท่องเที่ยว เกิดความต้องการที่จะออกไปสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของประเทศ   จนนำไปสู่การแบ่งปันและบอกต่อประสบการณ์ที่เติมเต็มคุณค่าให้กับการท่องเที่ยวที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต”  

**อารยสถาปัตย์ (Universal Design) หมายถึง แนวคิดการปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และจัดทำ      สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อคนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย หญิงตั้งครรภ์ เด็ก หรือคนรูปร่างใหญ่ ให้สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้โดยมีอุปสรรคน้อยที่สุด  ทั้งทางเดิน     ทางลาด ห้องน้ำ ลิฟท์ที่มีตัวอักษรและเสียงสำหรับผู้พิการ ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ เป็นต้น  โดยมีหลักการคือ สะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการก่อสร้างสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อผู้คนทุกเพศ ทุกกลุ่ม ทุกวัย และ      ทุกสภาพร่างกาย จึงนับเป็นแนวคิดที่สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ด้วยหัวใจที่ปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน**
ประเภทบทความ: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel