จังหวัดสุโขทัย ประกาศงดการจัดงานลอยกระทงปี59 แต่นักท่องเที่ยวยังคงลอยกระทงตามประเพณีได้ปกติ

วันนี้ทางสะดุดตาได้รับประกาศแจ้งยกเลิกการจัดงานลอยกระทงสุโขทัยอย่างเป็นทางการจากจังหวัดสุโขทัยมาครับ แต่ยังคงเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ให้เข้าไปลอยกระทงตามประเพณีได้ปกติและยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าเข้าอุทยานฯด้วยครับ ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2559 โดยมีประกาศดังนี้ เนื่องจากในห้วงเวลาการถวายการอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นห้วงเวลาเดียวกับ จังหวัดสุโขทัยจัดงานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2559 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2559 

จังหวัดสุโขทัยจึงมีมติจากที่ประชุม เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ประกาศงด การจัดงานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2559 และยังคงไว้ซึ่งงานประเพณีลอยกระทง เพื่อให้นักท่องเที่ยว และประชาชนได้ลอยกระทงตามวิถีสุโขทัย แบบเรียบง่าย วิถีชีวิตชุมชนในท้องถิ่น และประเพณีของไทย ที่ได้ปฎิบัติสืบกันมา และจะได้เปิดไฟส่องสว่าง  Light Up ตามโบราณสถาน ในบริเวณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตั้งแต่เวลา 18.00-24.00น. พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานฯ ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2559 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย 
แผนที่ Google map: 
ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel