ทำความรู้จัก "แก่งลำน้ำว้า" จ.น่าน

มารู้จักกับแก่งลำน้ำว้ากันหน่อยดีกว่าค่ะ ลำน้ำว้านี้เป็นสายน้ำที่มีความยาว และมีเกาะแก่งมากมายครอบคลุมพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติดอยภูคา อุทยานแห่งชาติขุนน่านและอุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัดน่าน ด้วยเป็นลำน้ำที่ยาว ใสสะอาดและมรแก่งจำนวนมากจึงเหมาะแก่ผู้ชื่นชอบการล่องแก่งและพักแรมในป่าเพื่อใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยการล่องแก่งลำน้ำว้านี้จะแบ่งเป็น 3 แบบตามที่ตั้ง  คือล่องแก่งลำน้ำว้าตอนล่าง 

การล่องแก่งลำน้ำว้าตอนล่างนี้สามารถล่องได้ทั้งปี มีความลึกเฉลี่ยของลำน้ำอยู่ที่ 3 เมตร ฤดูแล้งน้ำจะใสสะอาด ไหลผ่านเกาะแก่งต่างๆ ตั้งแต่ระดับ 1-3 สามารถล่องแพยางได้ตลอดทั้งปี ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่จริม บ้านทรายมูล หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำปาย ห่างจากอำเภอแม่จริม 16 กิโลเมตร โดยจุดเริ่มต้นของการล่องแพยางสำหรับลำน้ำว้าตอนล่างนี้ เริ่มต้นจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่จริม ไปถึง บ้านหาดไร่ อำเภอเวียงสามีแก่งที่สนุกๆ และขึ้นชื่อได้แก่ แก่งต้นไทร แก่งหลวง ระหว่างทางมีต้นไม้นานาพันธุ์สองฝั่งลำน้ำว้าและยังมีบริการขี่ช้างชมธรรมชาติอีกด้วย

ล่องแก่งลำน้ำว้าตอนกลาง 

การล่องแก่งลำน้ำว้าตอนกลางนี้เป็นแก่งที่มักได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวด้วยจำนวนเกาะแก่งที่มากมายและธรรมชาติที่สวยงามตลอดระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร เหมาะแก่ผู้รักความท้าท้าย หลงไหลการล่องแก่งเป็นอย่างมาก การล่องแก่งลำน้ำว้าตอนกลางมีเกาะแก่งตั้งฝแต่ระดับ 1-5 ตามมาตรฐานสากลกว่า  100 แก่ง เริ่มจากบ้านสบมาง อ.บ่อเกลือ และสิ้นสุดที่แก่งวังลูน บ้านแคว้ง ต.หนองแดง อ.แม่จริม ผ่านอุทยานแห่งชาติขุนน่าน แะอุทยานแห่งชาติแม่จริม  ระหว่างทางจะได้พบกับธรรมชาติอัอุดมสมบูรณ์ น้ำตกเล็กๆ สองข้างทางสองฟากผั่งลำน้ำว้าที่ใสสะอาดจนบางครั้งมองเห็นปลาว่ายไปมา  นอกจากนี้ยังสามารถเดินป่าไปเที่ยวชมน้ำตกภูฟ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดของเมืองน่านอีกด้วย  ระยะเวลาในการล่องแก่งลำน้ำว้าตอนกลางนี้ สามารถล่องได้ในช่วงปลายฝนต้นหนาว ระยะเวลา1 วัน หรือ 2 วัน1 คืน หรือ 3 วัน 2 คืน

ล่องแก่งลำน้ำว้าตอนบน

การล่องแก่งลำน้ำว้าตอนบนนี้ไม่เหมาะแก่นักท่องเที่ยวทั่วไป แต่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความชำนาญในการล่องแก่งเป็นพิเศาเท่านั้น ถึงจะมีความยาวเพียง 35 กิโลเมตร แต่ลำน้ำไหลเชียว ในช่วงต้นๆ ลำน้ำจะตื้นและ ไม่กว้างนัก พอผ่านหมู่บ้านไปจะมีแก่งโขดหิน หินใต้น้ำ ติดต่อยาวตลอด ลำน้ำลึกและแคบเป็นช่วงๆ มีความสูงชันและคดเคี้ยว แระแสน้ำไหลเชี่ยวกราด และยิ่งไปกว่านั้นที่ทำให้การล่องแก่งลำน้ำว้าตอนบนนี้สงวนไว้สำหรับผู้เชียวชาญการล่องแก่งเท่านั้นเพราะว่า มีโขดหินขนาดใหญ่ขวางสายน้ำ ทำให้เกิดกระแสน้ำไหลวนรุนแรง บางช่วงของแก่งมีลักษณะเป็นน้ำตกสูง เบื้องล่างมีกระแสน้ำวน

จังหวัด: 
ประเภทข้อมูล: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel