ยืมจักรยานปั่นฟรีเที่ยวบ้านบางพลับ 1 ใน 3 ชุมชนท่องเที่ยวของประเทศ

บ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม นับว่าเป็น1 ใน 3 ชุมชนท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย ชุมชนบ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย และ ชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม ข่าวดีก็คือ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ทางชุมชนได้รับมอบจักรยานจำนวน 47คัน เพื่อนำไปใช้สำหรับให้นักท่องเที่ยวยืมปั่นกันได้ฟรีๆ ในเส้นทางจักรยานชุมชนบ้านบางพลับ ซึ่งมีฐานการเรีนรู้ชุมชนมากมายทีเดียวเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (รับผิดชอบพื้นที่ : สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร)  จัดโครงการ “บ้านบางพลับ ยินดีต้อนรับ” โดย  นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม และ คุณอัญชลี จรัสยศวุฒิชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ผลิตภัณฑ์บัตรและค่าธรรมเนียม ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันมอบจักรยาน จำนวน 47 คัน ให้แก่ชุมชนบ้านบางพลับ ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม สำหรับบริการฟรี แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมและศึกษาดูงานในชุมชนแห่งนี้ ซึ่ง ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม จัดทำเส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยวในชุมชน พร้อมกันนี้ได้นำคณะสื่อมวลชนปั่นจักรยานสำรวจเส้นทาง ชมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน อาทิ การทำน้ำตาลมะพร้าว การทำผลไม้กลับชาติ การเผาถ่านผลไม้ ชิมส้มโอสดๆ จากสวน เป็นต้น ชุมชนบ้านบางพลับ เป็นชุมชนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 ชุมชนท่องเที่ยวของประเทศ (ชุมชนบ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย และ ชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม) ในโครงการ “ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ” ตามนโยบาย ผู้ว่าการ ททท. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนบ้านบางพลับเพิ่มขึ้น และทำให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางพลับอย่างยั่งยืน ที่สำคัญทำให้ชาวชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่องเที่ยวและเกิดความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง ทั้งนี้ นักท่องเที่ยว แผนผังบ้านบางพลับ เส้นทางและจุดน่าสนใจ


สามารถขอรับเอกสารเส้นทางปั่นจักรยาน โครงการ “บ้านบางพลับ ยินดีต้อนรับ” ได้ที่ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8 หรือที่ชุมชนบ้านบางพลับ โทร. 0 3476 1985 
ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel