ระดับความยากง่ายของแก่งน้ำว้า

ในการล่องแก่งนั้นเราจะแบ่งระดับความยากง่ายของสายน้ำเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ระดับที่ง่ายที่สุดคือระดับ 1  ไปจนถึงระดับ 6 ที่ถือว่า ยากที่สุด  โดยแต่ละระดับแบ่งออกเป็นดังนี้ระดับ 1 จัดไว้เป็นระดับที่ง่ายมาก คนทั่วไปสามารถพายได้บนสายน้ำไหลเอื่อย สำหรับระดับ 1 นี้ เหมาะแก่ผู้เริ่มล่องแก่งเป็นครั้งแรก 

ระดับ 2 สายน้ำไหลแรงขึ้นมาอีกระดับ ในระดับนี้ผู้พายต้องมีทักษะในการพายอยู่พอสมควร 

ระดับ 3 สายน้ำแรงระดับปานกลาง มีแก่งให้ผู้พายได้ตื่นเต้นเป็นระยะๆ ในการพายแก่งระดับ 3 นั้นผู้พายต้องฝึกฝนเทคนิคการพายและเรียนรู้ถึงลักษระของสายน้ำด้วย

ระดับ 4 เป็นระดับที่ยาก ต้องใช้เทคนิคในการพายและใช้ความระมัดระวังในการล่องแก่ง

ระดับ 5  อยู่ในระดับที่ยากมาก สายน้ำไหลเชียวจะต้องใช้เทคนิคและประสบการณ์ในการพายสูง นอกจากนี้ยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการล่องแก่งเป็นพิเศษ

ระดับ 6 จัดอยู่ในระดับที่อันตราย ไม่เหมาะแก่การล่องแก่ง เพราะแก่งมีลักษณะเป็นน้ำตก


จังหวัด: 
ประเภทข้อมูล: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel