วัดโพธิ์ประทับช้าง โบราณสถานที่ประสูติพระเจ้าเสือแห่งอโยธยา ที่พิจิตร

วัดโพธิ์ประทับช้าง สำหรับมุมมองของสะดุดตาแล้ว เป็นโบราณสถานเก่าแก่มาก เป็นวัดเก่าแก่มีมีอายุมากกว่า 300 ปี สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยา ที่น่าสนใจตรงที่ยังมีการใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบัน และยังคงสภาพในอดีตามจนทุกวันนี้อีกด้วย ไม้ได้มีการสร้างทับซ้ำให้หายไปจากเค้าโครงเดิม ดังนั้นการได้มาเที่ยวที่ วัดโพธิ์ประทับช้าง นักท่องเที่ยวจะได้เห็นวัดโบราณที่ถือว่ายังคงมชีวิตอยู่ไม่ใช่เพียงแค่เป็นโยราณสถาน และยิ่งเป็นศิลปะแบบอยุธยาด้วยแล้วสวยงามาก วัดโพธิ์ประทับช้าง สร้างในสมัยของสมเด็จะพระเจ้าเสือ (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่8) ช่วงประมาณ ปี พ.ศ.2242 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ.2244 ตามประวัติแล้ว พระเจ้าเสือทรงโปรดให้สร้าง เป็นอนุสรณ์ระลึกสถานที่พระองค์ประสูติ ณ สถานที่แห่งนี้ จังหวัดพิจิตร 

ปัจจุบันวัดโพธิ์ประทับช้าง ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่75 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 และกรมศิลปากรกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานไว้ทั้งสิ้น 69 ไร่ 1งาน 16 ตาราวา 

ภายในมีปูชนียวัตถุ สำคัญคือ อุโบสถ โครงสร้างก่ออิฐถือปูน มีกำแพงล้อมรอบ 2 ชั้น เป็นศิลปะแบบอยุธยาตอนปลาย   สร้างประมาณ พ.ศ. 2242-2244 ตัอุโบสถมีหน้าต่างถี่ มีลายซุ้มประตู และหน้าต่าง คล้ายๆกับที่วัดกุฎีดาว นับเป็นวัดสำคัญในการศึกษาศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย ซุ้มประตูวัด มีขนาดสูงใหญ่ รูปทรงแบบซุ้มประตูวัดราชบูรณะ และวัดอื่นๆ ในกรุงศรีอยุธยา ด้านหน้าอุโบสถ จะมีเฉลียงยืนออกมา แสดงให้เห็นว่าเป็นวัดหลวง ด้วยการสร้าง "มุขเด็จ" ไว้สำหรับ พระมหากษัตริย์ยามเมื่อเสด็จประพาสมายังที่วัดแห่งนี้ก็จะออกมาประพบประชาชนบริเวณ "มุขเด็จ"นี้เองครับ 

ภายในอุโบสถวัดโพธิ์ประทับช้าง ยังมี คือ พระพุทธรูป เรียกันว่า "หลวงพ่อโต"  หน้าตักกว้าง 4 ศอก กว้าง 5 ศอก เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น  สมัยกรุงศรีอยุธยา มีอายุได้ 300 ปีเศษ เป็นพระประธานประจำอุโบสถวัดโพธิ์ประทับช้าง ประดิษฐานในอุโบสถ 

ที่หน้าวัดยังมีต้นตะเคียนใหญ่ กล่าวกันว่า อายุมากกว่า 250 ปี วัดโดยรอบต้องใช้คนถึง 7คนในการโอบให้รอบ เป็นที่อาศัยของนกแก้วจำนวนมาก ยังมีนกพิราบมาอาศัยอยู่อีกด้วย วัดโดยรอบได้ 7 เมตร 60 เซนติเมตร 


ทางเข้าวัดโพธิ์ประทับช้าง


ลานจอดรถหน้าวัดโพธิ์ประทับช้าง


ทางเข้าวัดโพธิ์ประทับช้าง กำแพงก่ออิฐ


หลวงพ่อโต ภายในอุโบสถวัดโพธิ์ประทับช้าง


ใบเสมาคู่ วัดโพธิ์ประทับช้าง


ยอดปรางค์ที่หักล้มลงมาที่วัดโพธิ์ประทับช้าง

ประวัติความเป็นมาของวัดโพธิ์ประทับช้าง
วัดโพธิ์ประทับช้าง  เป็นวัดที่สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่8 (พระเจ้าเสือ) ทรงสร้างขึ้น ณ สถานที่ประสูติของพระองค์ คือที่ ต. โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร 

ในสมัยพระนารายณ์มหาราช พระองค์ได้เสด็จไปนมัสการพระพุทธชินราช ระหว่างทางนางสนมเกิดเจ็บครรภ์และคลอดทารกเพศชาย ตรงลานระหว่างต้นโพธิ์กับต้นมะเดื่อ ทรงให้นำรกเด็กน้อยไปฝังไว้ใต้ต้นมะเดื่อ ซึ่งภายหลังได้ขึ้นครองแผ่นดินอยุธยา และทรงพระนามว่า พระเจ้าดอกเดื่อ ตามชื่อต้นไม้ที่ทรงมีประสูติกาล 

ต่อมาสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงยกพระราชธิดาเมืองเชียงใหม่กับลูกให้พระเพทราชา นายเดื่อได้รับราชการเป็นหลวงสรศักดิ์ เมื่อใกล้สิ้นรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ก็ได้คบคิดกับพระเพทราชา ยึดอำนาจแล้วสถาปนาพระเพทราชา ขึ้นเป็นกษัตริย์ ส่วนตนเองได้รับการสถาปนาเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล และในปีพ.ศ.2246 จึงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์ รู้จักกันต่อมาว่าพระเจ้าเสือ(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่8) ต่อมาจึงให้สร้างวัดขึ้นข้างต้นโพธิ์ใหญ่ และพระราชทานนามวัดนี้ ว่า “วัดโพธิ์ประทับช้าง” 

วัดโพธิ์ประทับช้าง ปัจจุบันยังคงใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจต่างอยู่เป็นประจำแม้ว่าจะเก่าแก่มากแล้วก็ตาม  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 98 ไร่ มี น.ส.3 แสดงกรรมสิทธิ์ พื้นที่วัดเป็นที่ราบสูง สภาพแวดล้อมเป็นป่าโปร่ง เต็มไปด้วยไม้ยืนต้นนานาชนิด 


อุโบสถของวัดโพธิ์ประทับช้าง


หน้าอุโบสถของวัดโพธิ์ประทับช้าง ด้านหน้าอุโบสถมี "มุขเด็จ"


อาคารอุโบสถเก่าแก่ของวัดโพธิ์ประทับช้าง


ต้นตะเคียนใหญ่หน้าวัดโพธิ์ประทับช้าง มีนกมาอาศัยอยู่เต็มเลยครับ

ตั้งอยู่ที่ ริมฝั่งแม่น้ำน่านเก่า ด้านทิศตะวันออก ห่างจากที่ทำการอำเภอดพธิ์ประทับช้าง ประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองพิจิตร 27 กิโลเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 246 บ้านโพธิ์ประทับช้าง หหมู่ที่3 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 

แผนที่
จุด A แสดงที่ตั้ง วัดโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
ตำแหน่ง GPS 
16.302892, 100.315808


จังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel