วัดโพนชัย ด่านซ้าย และพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน

ที่วัดโพนชัย เป็นหนึ่งจุดสำคัญของเมืองด่านซ้ายเลยครับ ไม่แวะมาเที่ยวคงไม่ได้ เพราะที่นี่ถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับการตั้งเมืองแห่งนี้เลยก็ว่าได้ ด้วยเหตุของการสร้างพระธาตุศรีสองรัก ขึ้นมาในสมัยเมื่อกว่า 400 ปีก่อนนั้น วัดนี้ก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมๆกัน ภายในวัดจึงมี พระธาตุศรีสองรักจำลองอยู่ด้วย อยู่ทางทิศใต้ของวิหารัดโพนชัย รูปร่างเหมือนกันเลยครับ แต่ว่าจะเล็กกว่านิดหน่อย ขนาดกว้าง 3.75 เมตร สูง 15 เมตร ตามประวัติแล้ว วัดโพนชัยถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอด่านซ้าย และมีความเก่าแก่เป็นอย่างมาก และทุกวันนี้ก็ยังคงความสวยงามไว้ได้ ตั้งอยู่ห่างจาก ลำน้ำหมันประมาณ 300 เมตร ห่างจากที่ตั้งที่ว่าการอำเภอประมาณ 1 กิโลเมตร ถูกสร้างขึ้นพร้อมกับพระธาตุศรีสองรัก ประมาณ พ.ศ. 2103 ผู้ที่สร้างวัดนี้ ตามข้อสันนิฐานน่าจะเป็นคนเดียวกับที่สร้างพระธาตุศรีสองรัก นั้นก็คือ พระเถระของกรุงศรีอโยธยา 5 ตน และจากกรุงศรีสัตนาคณหุต  5  ตน ที่มาทำสัตยาบัน (หล่อน้ำสัจจาตามศิลาจารึก) สร้างพระธาตุศรีสองรักนั้นเอง 

ประเพณีสำคํยของวัดโพนชัยแห่งนี้ คือ งานบุญหลวง หรือที่เราอาจจะรู้จักกันในงานเทศกาลผีตาโขนนั้นเอง 

วัดโพนชัยแห่งนี้จะนี้มีการทำบุญมหาชาติในเดือน 7 (กรกฏาคม) หรือที่เรียกว่า "งานบุญหลวง" หลังจากเสร็จงานพระธาตุศรีสองรักเป็นประจำทุกปีไม่ขาด โดยมีเจ้าพ่อกวน เจ้าพ่อแสน เจ้าแม่นางเทียมและแม่นางแต่งทุกคนเป็นเจ้าภาพจัดงานบุญเทศน์มหาชาติ ในงานนี้จะมีผีตาโขนออกมาเดินขบวนกัน เป็นประเพณีชื่อดังของเมืองด่านซ้าย 


วัดโพนชัย
ลานวัดโพนชัย ซุ่มประตูทางเข้าวัด อลังการสวยงามมาก


วันงานเทศกาลบุญหลวงจะมีขบวนแห่เจ้ากวนมาที่วัดพร้อมกับผีตาโขน


พระธาตุศรีสองรักจำลองที่วัดโพนชัย


วิหารวัดโพนชัย


พระพุทธรูปภายในวิหารวัดโพนชัย

ภายในวัดโพนชัยยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์2แห่งคือ พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองด่านซ้าย

พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน
เป็นสถานที่เก็บ รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับผีตาโขนไว้ ไม่ว่าจะเป็นที่มาประวัติ การทำหน้ากากผีตาโขน วิวัฒนาการของหน้ากากเป็นอย่างไร เขาทำอะไรกันในงานผีตาโขน และจัดนิทรรศการเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ที่สืบต่อกันมา รวมถึงผีตาโขนที่มีความเชื่อกันว่าเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล ซึ่งผีตาโขนจะเป็นผู้ออกมาสร้างสีสันและความครื้นเครงในขบวนแห่ ส่วนชื่อของผีตาโขนนั้นเล่าต่อกันมาว่าน่าจะมาจากการสวมหน้ากากคล้ายหัวโขน หรือบางคนเรียกเป็นผีตาขน ผีตามคน และเพี้ยนเป็นผีตาโขนในที่สุด


พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน


ภายในมีการจัดแสดงหุ่นผีตาโขนให้ชมการแต่งกายของผีตาโขน


ภายในพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองด่านซ้าย
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวมรวมเรื่องราวของอำเภอด่านซ้าย มีข้อมูลความเป็นมาของเมืองด่านซ้าย เรื่องราว ประเพณี วัฒนธรรม แบ่งเป็นห้องๆ ยังมีการจัดแสดงหน้ากากผีตาโขนที่มีความหลากหลายมากเยอะกว่าในพิพิธภัณฑ์ผีตาโขนเสียอีก พิพิธภัณฑ์นี้สร้างจากกุฏิหลังเดิมของท่านเจ้าอาวาสมาดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ กุฏิดังกล่าวสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2478 ด้วยไม้ทั้งหลังตามแบบสถาปัตยกรรมแบบพื้นถิ่น ภายในมีห้องจัดแสดงแบ่งเป็น ห้องผีตาโขน ห้องสื่อวีดีทัศน์ ฉายภาพเรื่องราวของเมืองด่านซ้าย และ ส่วนทำกิจกรรม ทำหน้ากากผีตาโขน ซึ่งจะมีการสาธิตให้ผู้สนใจทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 


พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองด่านซ้าย


ภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองด่านซ้าย


แบ่งห้องจัดแสดงออกเป็นห้องๆ ตกแต่งด้วยหน้ากากผีตาโขนภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองด่านซ้าย


กิจกรรมทำหน้ากากผีตาโขน

ไม่ว่าจะมีงานเทศกาลผีตาโขนหรือไม่ ที่วัดโพนชัยนักท่องเที่ยวก็ยังสามารถมาหาความรู้เกี่ยวกับผีตาโขนได้ตลอดเวลานะครับ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม 

แผนที่
จุด A แสดงที่ตั้งของ วิหารวัดโพนชัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
จุด B คือ พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน
จุด C คือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองด่านซ้าย 


จังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel