วันแม่ปีนี้ (ปี2556) ททท.ชวนเที่ยวสกลนครตามรอยพระราชดำริ ชม"สามดำมหัศจรรย์แห่งภูพาน"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชวนเที่ยวภูพาน กับโปรแกรมท่องเที่ยวสุดพิเศษที่ทำขึ้นเพื่อต้อนรับวันแม่แห่งชาติ ในราคาพิเศษท่านละ 499 บาท ในวันที่ 11 สิงหาคม 2556 นี้ ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อ.เมือง จ.สกลนคร งานนี้ทุกคนจะได้สนุกกับการเรียนรู้ ตามรอยพระราชดำริ ไปชม"สามดำมหัศจรรย์แห่งภูพาน" ร่วมกิจกรรม "คืนกล้วยไม้สู่ผืนป่า" และร่วมลงนามถวายพระพรรวมกัน 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติ และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้จากประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยว เพื่อนำกลับไปประยุกต์ใช้และร่วมภาคภูมิใจในการรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสืบไปนางสาวบุณยานุช  วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครพนม กล่าวว่า ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานฯ จ.สกลนคร คือ 1 ในศูนย์การศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรทั่วประเทศ จนขยายออกไปนับร้อยนับพันโครงการ จึงได้เกิดเป็น "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" เพื่อเป็นศูนย์รวมของการศึกษาวิจัยทดลอง แสวงหาแนวทาง และวิธีที่พิสูจน์ว่าได้ผลจริงในการพัฒนาด้านต่างๆ ที่สอดคล้อง และเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม ของประชาราษฎรในแต่ละภูมิภาคนั้นๆ 

"โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คู่ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ" นี้ มีกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 11 สิงหาคม 2556 นำเที่ยวนำนักท่องเที่ยวออกเดินทางจาก จ.มุกดาหารและนครพนม เดินทางไปร่วมกิจกรรม ในราคาพิเศษท่านละ 499 บาท 

โดยเริ่มกิจกรรม ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานฯ 
• ชมนิทรรศการความเป็นมาของ "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" 
• นั่งรถรางชมกิจกรรมการพัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ "สามดำมหัศจรรย์" และการเกษตรผสมผสาน 
• รับประทานอาหารว่างเมนูจากผืนป่าภูพาน "ภูพานฟาสต์ฟู้ด" 
• ร่วมทำกิจกรรม "คืนกล้วยไม้สู่ผืนป่า" สนองพระราชดำริ ฯ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
• หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน แล้วจึงเดินทางไปยังพระราชตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ร่วมลงนามถวายพระพร พร้อมเยี่ยมชมพระตำหนักฯ 

นอกจากนี้ยังนำนักท่องเที่ยวไปกราบสักการะพระธาตุเชิงชุม และหลวงพ่อองค์แสน ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านเมืองสกลนคร และชมพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ณ วัดป่าสุทธวาส เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม ร่วมกับเครือข่ายการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก และสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านร่วม "โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คู่ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ" ในวันที่ 11 สิงหาคม 2556 นี้ ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อ.เมือง จ.สกลนคร 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ททท.นครพนม เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร. 042-513490-1
E-mail:tatphnom@tat.or.th www.tatsanuk.blogspot.com
และสำรองที่นั่งเพิ่มเติมได้ที่ จังหวัดนครพนม: 081-3291938 (คุณบุญทัน) ,086-7155364 (คุณบี)
จังหวัดมุกดาหาร: 080-4035032 (คุณนิว), 081-0512666 (คุณสัจจา)
ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel