สุพรรณบุรีเปิดรับสมัครนักปั่น แข่งจักรยาน ปั่นสไตล์เมืองเหน่อ ครั้งที่ 3

สุพรรณบุรีจัดให้มีการแข่งขัน เพื่อสาธารณะกุศล จักรยานเพื่อน้องยืมเรียน และเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในโครงการจัดการแข่งขัน ปั่นจักรยานทางเรียบ "ปั่นสไตล์เมืองเหน่อ ครั้งที่ 3"  ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556 ณ บริเวณอนุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยชมรมจักรยานสุพรรณบุรีการจัดการแข่งขันครั้งนี้ เปิดกว้างรับสมัครนักป่นจากทั่วประเทศ เพื่อสาธารณะกุศล จักรยานเพื่อน้องยืมเรียน และเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อรณรงค์ให้เยาวชน รักการออกกำลังกาย ละ-ลด-เลิก ห่างไกลยาเสพติด ประหยัดพลังงานด้านมลพิษ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และมิตรภาพระหว่างชมรมจักรยานทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมปั่นสร้างสถิติ จากชมรมต่างๆ ทั้งจังหวัดใกล้เคียงและทั่วประเทศ คาดว่าจะมีจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,500 คัน แบ่งเป็น 2 ระยะทาง 
• ระยะทาง A ระยะทาง 101 กิโลเมตร กำหนดเวลา 4 ชั่วโมง 20 นาที(260 นาที)
• ระยะทาง B ระยะทาง 69 กิโกเมตร กำหนดเวลา 3 ชั่วโมง(180 นาที)

เปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง วันที่ 10 สิงหาคม 2556 
สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่ จันจิรา แตงอ่อน ( จิ ) 085-1362010
สุวิทย์ โชติจารุไชยา 080 9255552 อีเมล suwit_7@hotmail.com
Line - 080 9255552 Suwit  WhatsApp - 080 9255552 Suwit

ประเภทบทความ: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel