อุทยานปะการังทางทะเลทุบบาตาฮะ (Tubbataha Reefs Natural Park)

อุทยานปะการังทางทะเลทุบบาตาฮะ อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ ครอบคลุมพื้นที่ ๓๓,๒๐๐ เฮคเตอร์ รวมถึงเกาะปะการังทางเหนือและใต้ เป็นตัวอย่างของเกาะปะการังที่มีพันธุ์สัตว์ทะเลหนาแน่นมาก เกาะเล็ก ๆ ทางเหนือเป็นที่อยู่ของนกและเต่าทะเล บริเวณนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของแนวปะการังเก่าแก่ ที่ก่อตัวเป็นกำแพงสูงถึง ๑๐๐ เมตร ทะเลสาบกว้างใหญ่และเกาะปะการัง ๒ เกาะ

ที่ตั้ง : ละติจูด : 8.9533333333 องศา     ลองติจูด : 119.8675 องศา


ภาพจาก http://whc.unesco.org/


แผนที่ Google map: 
[gmap markers=letters::9.734368822049877,118.74490356458409 |zoom=8 |center=10.017539021316155,118.5919189453125 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel