อุทยานแห่งชาติฟง งา-เค บัง (Phong Nha-Ke Bang National Park)

อุทยานแห่งชาติฟง งา-เค บัง (Phong Nha-Ke Bang National Park) อยู่ในประเทศเวียดนาม อุทยานแห่งชาติแห่งนี้มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง (ราว ๔๐๐ ล้านปี) ดังนั้นบริเวณนี้จึงเป็นพื้นที่ภูมิประเทศแบบหินปูนที่เก่าแก่ที่สุดในเอเซีย เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลกอย่างมาก ภูมิทัศน์ของอุทยานมีความซับซ้อนด้วยรูปแบบทางธรณีวิทยาหลากหลาย บริเวณที่กว้างขวางทอดยาวไปถึงชายแดนของสาธารณรัฐประชาชนลาวนั้น เต็มไปด้วยหินรูปร่างต่าง ๆ รวมถึงถ้ำและแม่น้ำใต้ดินความยาว ๖๕ กิโลเมตร

ที่ตั้ง ละติจูด : 17.53722222 องศา     ลองติจูด : 106.15125 องศา


ภาพจาก http://whc.unesco.org/


แผนที่ Google map: 
[gmap markers=letters::17.657631748816048,106.14001465262845 |zoom=8 |center=17.82714499951342,106.0125732421875 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel