แหล่งมนุษย์ยุคเริ่มแรกซังงีรัน (Sangiran Early Man Site)

แหล่งมนุษย์ยุคเริ่มแรกซังงีรัน อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย ที่ตั้งแหล่งโบราณคดีขุดค้นพบตั้งแต่ปี คริสต์ศักราช ๑๙๓๖-๑๙๔๑ (พุทธศักราช ๒๔๗๙-๒๔๘๖) พบฟอสซิลมนุษย์ และต่อมาก็พบฟอสซิลของ Meganthropus erectus/Homo erectus จำนวน ๕๐ ซาก โดยครึ่งหนึ่งเป็นฟอสซิลมนุษย์ เป็นที่อยู่อาศัยมาในอดีตราว ๑ ล้านปีครึ่ง ซังงีรันเป็นสถานที่สำคัญที่ทำให้เราเข้าใจวิวัฒนาการของมนุษย์มากขึ้น

ที่ตั้ง : Sangiran Early Man Site, Gemolong, Central Java, Indonesia
ละติจูด : -7.4 องศา     ลองติจูด : 110.8166667 องศา


ภาพจาก http://whc.unesco.org/


แผนที่ Google map: 
[gmap markers=letters::-7.400293931183689,110.81670570380084 |zoom=13 |center=-7.390726813770951,110.81668853759766 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Map]

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel