โบสถ์บาโรคแห่งฟิลิปปินส์ (Baroque Churches of the Philippines)

โบสถ์บาโรคแห่งฟิลิปปินส์ ...โบสถ์ทั้ง ๔ หลังซึ่งหลังแรกสร้างโดยชาวสเปนในปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ (พุทธศตวรรษที่ ๒๑) นั้นตั้งอยู่ในกรุงมะนิลา ซานตามาเรีย ปาโออาย และมิอากาโอ รูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์คือการแสดงความเป็นบาโรคของยุโรปโดยช่างฝีมือชาวจีนและฟิลิปปินส์

ที่ตั้ง : ละติจูด : 14.59 องศา     ลองติจูด : 120.97 องศา


ภาพจาก http://whc.unesco.org/


แผนที่ Google map: 
[gmap markers=letters::14.591624032232115,120.9736218452781 + 14.589337730884425,120.97470116616933 + 14.58884973422531,120.97491574289052 |zoom=15 |center=14.589844416139515,120.97431063652039 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Hybrid]

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel