3 ที่เที่ยวใกล้กรุงฯ ท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชน ชุมชนบ้านบางพลับ ชุมชนเบญจรงค์ดอนไก่ดี และชุมชนคลองมหาสวัสดิ์

มีคนจำนวนมาก ที่หันมาสนใจการท่องเที่ยวแบบเรียนรู้วิถีชุมชน เรียนรู้แนวทางการดำเนินชีวิตหรือกิจกรรมขงชุมชนอื่นๆ ที่น่าสนใจและเราไม่อาจที่จะเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน  อย่างที่หลายๆ คน คงพอได้เห็นจากสื่อต่างๆ ว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากมาย เข้ามาท่องเที่ยวลองลงมือทำปลูกข้าว ดำนาแบบคนไทย นี่ก็เป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชน และนอกจากการปลูกข้าว ทำนา ที่เป็นที่นิยมกับนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว ในเมืองไทยของเราก็มีอีกหลายกิจกรรมท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชน ซึ่งมีอีกหลายๆ ที่ ที่แม้กระทั่งนักท่องเที่ยวในเมืองไทยเองก็อาจจะไม่เคยได้สัมผัสแบบใกล้ชิด 

ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลางและ ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม จึงได้มีการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชนขึ้นใน 3 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม   โดยมีแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบท่องเที่ยวแบบเรียนรู้ ได้ดู ได้เห็น สิ่งแปลกใหม่ไม่คุ้นตา ได้ลงมือทำสัมผัสสิ่งที่ไม่คุ้นเคย 


เที่ยวท่องล่องชมวิถีชุมชน@บ้านบางพลับ-สมุทรสงคราม
ศูนย์ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์บ้านบางพลับ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 


ภาพ : การทำน้ำตาลมะพร้าว

ที่ชุมชนแห่งนี้ชาวบ้านสวนใหญ่เป็นชาวสวนดั้งเดิมที่ส่วนใหญ่เป็นเกาตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ เค้าจึงมีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในรูปแบบของมหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อความเป็นระบบขององค์ความรู้ที่มีและเพื่อการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการเกษตรไปยังชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วย จนท้ายที่สุดมีการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วิถีชุมชนชาวสมุทรสงคราม  

โดยมีฐานการเรียนรู้ มากถึง 15 ฐาน เช่น การเผ่าถ่านผลไม้ การทำน้ำส้มควันไม้ การผลิตปุ๋ยน้ำ การปลูกส้มโอปลอดสารพิษ ปั่นจักรยานชมสวนมะพร้าว  การทำน้ำตาลมะพร้าว และที่น่าสนใจไม่ค่อยได้เห็นที่ไหรคือการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ มีชื่อเก๋ไก๋ว่า ผลไม้กลับชาติ คือการนำเอาผักผลไม้ต่างๆ เช่น บอระเพ็ด มะนาว มะระ มะระกอ มาแช่อิ่ม ได้ผักผลไม้ที่ไม่มีรสชาติดั้งเดิมอยู่เลยและมีสีสันสวยงามมากๆ ที่นี่มีทั้งผลิตภัณฑ์ที่ขายนักท่องเที่ยวและมีการสาธิตการทำให้ดูด้วย  


ภาพ : ผลไม้กลับชาติ

ชุมชนบ้านบางพลับแห่งนี้ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถึง 4 ครั้ง ได้แก่ ชุมชนดีเด่นทางด้านการท่องเที่ยว  ปี 2550, รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทองค์กรสนับสนุนและสงเสริมการท่องเที่ยวภาคกลาง ปี 2551,รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ภาคกลาง ปี 2553 และรางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในชุมชนยังมีโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่สนใจอีกด้วย 
0-3476-1985 ,08-9829-7100เที่ยวท่องล่องชมวิถีชุมชน@เบญจรงค์ดอนไก่ดี-สมุทรสาคร
หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครจากวิกฤตพลิกเป็นโอกาสเมื่อโรงงานเสถียรภาพ ผู้ผลิตเครื่องเบญจรงค์เก่าแก่ของสมุทรสาครต้องปิดตัวไปในปี 2532 เพื่อความอยู่รอดช่างเขียนลายบนเครื่องถ้วยชามที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยาการจากชาวไทยและจีนโบราณสมัยที่อยู่โรงงานฯ จึงได้มารวมกลุ่มกัน โดยนำองค์ความรู้และทักษะการทำเครื่องเบญจรงค์มามาผลิตชิ้นงานในรูปแบบเบญจรงค์ดั้งเดิมที่มีเพียง 5 สี และประยุกต์ลวดลายและวิธีการเผาในแบบใหม่เพื่อความหลากหลายของงานเบญจรงค์ให้มายิ่งขึ้นในชื่อของ กลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ด้วยรูปแบบและลวดลายที่เป็นเอกลักษร์  เครื่องเบญจรงค์ที่นี่จึงได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้รับการคัดสรรเป็นสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และได้รับรางวัชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยว รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  


ภาพ : ลองปั้นดินดูบ้าง


ภาพ : กำลังวาดลายเครื่องเบญจรงค์

ที่หมู่บ้านเบญจรงค์บ้านดอนไก่ดีนั้นนอกจะไปเลือกซื้อชิ้นงานที่ทำขายด้วยลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์แล้ว ยังสามารถติดต่อเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานขั้นตอนการผลิตได้อีกด้วย ซึ่งในหมู่บ้านก็จะมีบ้านที่ทำและขายเบญจรงค์อยู่หลายบ้านแต่ละบ้านก็จะมีรูปแบบของชิ้นงานที่แตกต่างกันไป สามรถเดินดูได้ทุกๆ บ้าน นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อได้ที่ 0-3447-9956,0-3447-3471-08-1861-4626,08-1995-9196เที่ยวท่องล่องชมวิถีชุมชน@คลองมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
วิสหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม


ภาพ : นั่งเรือชมคลองมหาสวัสดิ์

จากคลองที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของชาวบ้านในสสมัยรัชกาลที่ 4 ที่ขุดขึ้นเพื่อความสะดวกในการคมนาคมและการอุปโภคบริโภค ประกอบอาชีพของชาวบ้านริมคลองมหาสวัสดิ์ มาถึงปัจจุบันถึงแม้ว่าไม่ใช่ทางหลักในการคมนาคมขนส่งแล้วแต่ในเรื่องของการประกอบอาชีพก็ยังคงมีความสำคัญอยู่ มีการประกอบอาชีพต่างๆ ที่น่าสนใจของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองแห่งนี้ จึงมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผนวกเข้ากับวิถีชีวิตริมน้ำที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัส ทั้งชมนาบัว นากล้วยไม้ สาธิตการทำข้าวตังและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร OTOP ชุมชน นั่งรถอีแต๋นชนนาข้าว-สวนผลไม้ โดยนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 0-3427-7152,08-1495-9091


ภาพ : นาบัว


ภาพ : ฟาร์มกล้วยไม้

ใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวในแนวเรียนรู้วิถีชีวิตแบบไม่ต้องเดินทางไกลมาก เช้าไป เย็นกลับ ก็ลองไปเที่ยวกันดูนะคะ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและคำแนะนำท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร และนครปฐม ได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานสมุทรสงคราม โทร.0-3475-2847-8 FaceBook: TAT Samut Songkhram

ประเภทข้อมูล: 
ลักษณะแหล่งท่องเที่ยว: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel