งานบุญปีใหม่ ให้ทานไฟ เมืองนคร

สถานที่จัดงาน: 
วัดต่างๆ ในเมืองนครศรีธรรมราช
วันงานเริ่ม: 
วันงานวันสุดท้าย: 

ก่อกองไฟเพื่อความอบอุ่นแด่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมกันประกอบขนมพื้นบ้านนานาชนิด ถวายให้แก่พระภิกษุสงฆ์ขณะที่ขนมยังร้อน
สถานที่จัดงาน : ณ วัดต่างๆ ในเมืองนครศรีธรรมราช อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 มกราคม 2555
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมรักบ้านเกิดนครศรีธรรมราช และพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงานบุญปีใหม่ ให้ทานไฟเมืองนคร ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีให้ทานไฟ ซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมต้นแบบของศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนา 364 วันรับ 1 วันให้ ศรัทธาแห่งชีวิต จิตวิญญาณ ด้วยย่างก้าวสู่ความเป็นเมืองมรดกโลก พร้อมรณรงค์นุ่งผ้าถุง คาดผ้าซัก

เมืองนครศรีธรรมราช มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็นตำนานเกี่ยวโยงกับพุทธศาสนา ที่หยั่งรากลึกในแผ่นดินสยามและมาลายู ประเพณีให้ทานไฟเป็นอีกประเพณีหนึ่งที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของชาวนครศรี ธรรมราช ถือเป็นการฟื้นฟูและส่งเสริมประเพณีที่มีชีวิตเชื่อมโยงด้วยความศรัทธา จากรุ่นสู่รุ่น โดยถือปฎิบัติมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เป็นการถวายความอบอุ่นด้วยการก่อกองไฟและปรุงอาหารร้อน ๆ และมีการทำขนมพื้นบ้านง่าย ๆ ที่ทำเสร็จภายในเวลาอันรวดเร็ว ได้แก่ ขนมเบื้อง ขนมครก ขนมกรอก ขนมจู่จุน กล้วยแขก ข้าวเหนียวกวน ขนมกรุบ ข้าวเกรียบปากหม้อ เป็นต้น แล้วนำมาถวายพระภิกษุสงฆ์ในตอนเช้าที่มีอากาศหนาวเย็น โดยมีกำหนดการดังนี้

31 ธันวาคม 2554
21.00 น. - เจริญจิตภาวนาบูชาพระธาตุ ณ วิหารหลวง วัดพระธาตุวรมหาวิหาร

1 มกราคม 2555
04.00 น. - เริ่มก่อกองไฟ ณ ลานข้างพระพุทธบาทจำลอง
05.30 น. - พิธีให้ทานไฟ
06.00 น. – ทำบุญตักบาตรปีใหม่ ณ บริเวณหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

ผู้อำนวยการกล่าวในตอนท้ายว่า เพื่อร่วมใจกันฟื้นฟูงานบุญปีใหม่ให้ทานไฟเมืองนคร จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบุญโดยการ “หาฟืนเข้าวัด” ตลอดถึงการมีส่วนร่วมกันทำขนมกับคนใจบุญ เรียกว่า ร่วมเป็น ภัตกรณ์ โดยนิมนต์พระ 55 รูป ต้อนรับศักราชใหม่ 2555 และมีผู้ทำขนมจำนวนมากกว่า 100 ราย พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ อิ่มบุญ อิ่มใจ ในงานเทศกาลบุญปีใหม่ ให้ทานไฟเมืองนคร ณ เมืองมงคล คนทำดี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช
โทร.0 7534 6515 6
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร.0 7531 7091, 08 1956 4666

หมวดหมู่ Event: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel