งานย้อนรำลึกเส้นทางประวัติศาสตร์ ร.5 เสด็จเมืองตรอนตรีสินธุ์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 (อุตรดิตถ์)

สถานที่จัดงาน: 
ดหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
วันงานเริ่ม: 
วันงานวันสุดท้าย: 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงาน “ย้อนรำลึกเส้นทางประวัติศาสตร์ ร. 5  เสด็จประพาสเมืองตรอนตรีสินธุ์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558” ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ วัดหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์นางธนภร  พูลเพิ่ม  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ได้กำหนดจัดงาน        “ย้อนรำลึกเส้นทางประวัติศาสตร์ ร.5 เสด็จประพาสเมืองตรอนตรีสินธุ์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึก และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เยาวชน และประชาชน ได้ทราบถึงพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน และทราบถึงวัฒนธรรม ประเพณี ของชุมชนในอดีต อีกทั้ง ยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้ทราบอีกด้วย

กิจกรรมในงาน “ย้อนรำลึกเส้นทางประวัติศาสตร์ ร.5 เสด็จประพาสเมืองตรอนตรีสินธุ์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558” • พิธีบวงสรวงดวงวิญาณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
• นิทรรศการวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น 
• กาดหมั้ว ชม ชิม ขนมไทยโบราณ อาหารพื้นบ้านฟรี 
• การแสดงดนตรีอังกะลุง 
• การแสดงของหน่วยงานต่างๆ ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวงาน “ย้อนรำลึกเส้นทางประวัติศาสตร์ ร.5 เสด็จประพาสเมืองตรอนตรีสินธุ์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558” ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ วัดหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

โดยขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานแต่งกายชุดผ้าไทย เพื่อร่วมในบรรยากาศแบบย้อนยุค  นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว โทรศัพท์ 0 5549 6098 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1127
แผนที่ Google map แสดงที่ตั้งของงาน: 
หมวดหมู่ Event: 
จังหวัด: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel