งาน ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2558

สถานที่จัดงาน: 
บริเวณสวนศรีธรรมาโศกราช และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันงานเริ่ม: 
วันงานวันสุดท้าย: 
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ  ที่เมืองนคร ดินแดนที่หลากหลายและแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์ แห่งเมืองพุทธภูมิ ในปีนี้ได้เชิญผ้าพระบฏจากเมืองต่าง ๆ มาร่วมขบวนแห่ในครั้งนี้ โดยเชิญชวนพี่น้องชาวพุทธจากประเทศอินเดีย ญี่ปุ่น ประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมแห่ผ้าพระบฎ ในปีนี้ กำหนดจัดงาน ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2558 ขึ้น  ในวันที่  1-4 มีนาคม 2558 ณ บริเวณสวนศรีธรรมาโศกราช และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

การแห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นอีกประเพณีหนึ่งที่เก่าแก่ และมีเอกลักษณ์ของชาวนครศรีธรรมราช มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ปฐมกษัตริย์ผู้สร้างบ้านแปงเมือง และด้วยพระปรีชาสามารถทำให้นครศรีธรรมราชมีเมืองบริวารรายรอบถึง 12 เมือง เรียกว่าเมืองสิบสอง นักษัตริย์  ความศรัทธาที่ก่อเกิดจากเมืองพระพุทธศาสนา หนึ่งเดียวในประเทศไทย พิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุ   เป็นการบูชาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิด  พิธีสมโภชผ้าพระบฎพระราชทานเพื่อนำขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ร่วมส่งเสริมสืบสานถึงตำนานที่ยิ่งใหญ่  ร่วมกิจกรรมกวนข้าว “มธุปยาสยาคู” หรือกวนข้าวทิพย์  ข้าวที่นางสุชาดานำขึ้นถวายองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันที่ 2 -๓ มีนาคม 2558  มีขบวนแห่ผ้าพระบฏในวันที่ 4 มีนาคม 2558 ซึ่งในปีนี้ได้มีการจัดริ้วขบวนที่ยาวที่สุดมีความยาวมากกว่า 2กิโลเมตร โดยมีทหารแต่งกายด้วยชุดไทยโบราณร่วมเดินขบวนด้วย 

ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนี้  จัดในวันมาฆบูชา อันเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา โดยร่วมใจกันจัดหาผ้าขาว มาเขียนลายพุทธประวัติ   มาต่อกันเป็นแถบยาว ที่เรียกว่า “ผ้าพระบฏ” ไปห่มองค์พระบรมธาตุ เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประจำทุกปี เพราะฉะนั้นในชีวิตหนึ่งหากมีโอกาสมาแห่ผ้าห่มองค์พระบรมธาตุ เชื่อกันว่าเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต นำพาชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีงามอย่างรู้เท่าทันชีวิต

แผนที่
แสดงจุดจัดงาน 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel