งาน มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ นานาชาติ ที่เมืองนครฯ ประจำปี 2557

สถานที่จัดงาน: 
สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
วันงานเริ่ม: 
วันงานวันสุดท้าย: 
กำหนดจัดงานประเพณี “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ นานาชาติ ที่เมืองนครฯ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร กิจกรรมที่สืบทอดต่อเนื่องกันมายาวนานเกือบ 800 ปี

กิจกรรมในงาน
พิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ เริ่มเวลา 06.30 น. ณ บริเวณหน้าวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
08.00 น. มีการแจกจ่ายข้าวมธุปายาส(ยาคู) ให้แก่ประชาชนทั่วไปด้วย
16.00 น. จัดพิธีริ้วขบวนแห่ผ้าพระบฏพระราชทาน ผ้าพระบฏหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จากหน้าศาลาประดู่หก ถนนราชดำเนิน เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร โดยมีคณะสงฆ์ไทย พระสงฆ์จากประเทศต่าง ๆ 9 ประเทศ ข้าราชการ นักเรียน ศึกษา พ่อค้า ประชาชนร่วมในพิธี จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรม มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ นานาชาติ ที่เมืองนครฯ ประจำปี 2557  10-14 กุมภาพันธ์ นี้ ณ เมืองนคร ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และสวนศรีธรรมาโศกราช และร่วมพิธีกวนข้าวมธุรปายาสยาคู ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ แล้วมาร่วมขบวนแห่ผ้าพระบฎนานาชาติฯ เส้นทางจากสนามหน้าเมืองสู่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 257

แผนที่
จุด A แสดงจุดจัดงาน

หมวดหมู่ Event: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel