งาน "เที่ยวป่าหน้าฝน ชิมผลไม้ ไหว้พระธาตุ เยือนเมืองประวัติศาสตร์ เรียนรู้ดูงาน"

สถานที่จัดงาน: 
จ.นครศรีธรรมราช
วันงานเริ่ม: 
วันงานวันสุดท้าย: 

วันที่ 1-8 ต.ค. งาน "เที่ยวป่าหน้าฝน ชิมผลไม้ ไหว้พระธาตุ เยือนเมืองประวัติศาสตร์ เรียนรู้ดูงาน"
กลุ่มเป้าหมายหลักคือ กลุ่มครอบครัว นักเรียน นักศึกษา และผู้เกษียณอายุราชการ ไหว้พระทำบุญ สัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์

จ.นครศรีธรรมราช

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel