งาน "เยือนคีรีวง หลงเสน่ห์ลานสกา สูดอากาศบริสุทธิ์" ประจำปี 2555

สถานที่จัดงาน: 
จ.นครศรีธรรมราช
วันงานเริ่ม: 
วันงานวันสุดท้าย: 
วันที่ 13 ต.ค. งาน "เยือนคีรีวง หลงเสน่ห์ลานสกา สูดอากาศบริสุทธิ์" ประจำปี 2555
นักท่องเที่ยวจะได้ชิมผลไม้นานาชนิด โดยเฉพาะ "มังคุดภูเขา" ซึ่งเป็นมังคุดคัดเกรดเพื่อส่งออก" 

หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักหมู่บ้านคีรีวง นครศรีธรรมราช เรามาทำความรู้จักกันนิดนึงครับ
หมู่บ้านคีรีวง ตั้งอยู่ที่ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่ เชิงเขาหลวง ตำบลกำโลนอันเป็นเส้นทางเดินขึ้นสู่ยอดเขาหลวง ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่สงบสังคมแบบเครือญาติ อาชีพหลัก คือการทำสวนผลไม้ผสม เรียกว่า “สวนสมรม” เช่น มังคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ ชุมชนบ้านคีรีวง ได้แก่ กลุ่มมัดย้อมกลุ่มสมุนไพร กลุ่มจักสานกะลามะพร้าว กลุ่มแปรรูปน้ำผลไม้ กลุ่มไวน์ และกลุ่มทุเรียนกวน ซึ่งแต่ ละกลุ่มจะมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวก็มักจะซื้อเป็น ของฝากกันอยู่เสมอ สินค้าราคาไม่แพงและมีคุณภาพ 

เหตุการณ์สำคํยครั้งหนึ่งที่หม่บ้านคีรีวง คือ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2531 (ปีเดียวกับเหตุการณ์ที่ แหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง)ได้เกิดมหาอุทกธรณีภัย หมู่บ้านถูกน้ำพัดหายไปนับ 100 หลังซึ่งวัดและ ชาวคีรีวงได้รักษาพระอุโบสถและบ้านที่ประสบภัยไว้เป็นอนุสรณ์สถาน

ปัจจุบัน เป็นหมู่บ้านที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเยือนมากที่สุดในนครศรีธรรมราช ด้วยความน่าสนใจของวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และ อากาศที่ดี ธรรมชาติที่สวยงาม ทำให้หมู่บ้านคีรีวงเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และยังได้เป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว ( Thailand Tourism Awards) ประจำปี 2541 ประเภทเมืองและชุมชน อีกด้วย

แล้วที่ตั้งของหมู่บ้านอยู่ตรงไหน เดินทางไปยังไง 
แผนที่ แสดงที่ต้งของหมู่บ้านคีรีวง การเดินทางจาก ตัวเมืองนครศรีธรรมราชมายังหมู่บ้านคีรีวง 
จุด A คือเมืองนครศรีธรรมราช (วัดมหาธาตุ)
จุด B คือ บ้านคีรีวง

หมวดหมู่ Event: 

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel