ประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาด นครศรีธรรมราช ประจำปี 2556

สถานที่จัดงาน: 
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด สวนสาธารณะศรีธรรมราช และหน้าวัดพระมหาธาตุ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
วันงานเริ่ม: 
วันงานวันสุดท้าย: 
ประเพณีบุญสารทเดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ถือว่าเป็นงานบุญของชาวพุทธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของไทย มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจเป็นอันมาก ในปีนี้มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 ก.ย. - 07 ต.ค. 2556 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด สวนสาธารณะศรีธรรมราช และหน้าวัดพระมหาธาตุ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

กิจกรรมในงาน ได้แก่
- พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ,พระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมโศกราช
- การประชันหนังตะลุงภาคใต้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- การประกวดแข่งขันศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น เพลงบอก มโนราห์ กลอนสด หนังตะลุงระดับเยาวชน
- การประกวดวรรณกรรมไทยและเพลงร้องเรือเด็ก 
- การจัดตลาดย้อนยุค การละเล่นการแสดงพื้นบ้าน 
- การประกวด แข่งขัน สาธิตหัตถกรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
- การตั้งเปรตและชิงเปรต ประกวดหุ่นเปรต 
- การแข่งขันสามล้อพ่วงท้าย 
- การแสดงบนเวทีกลางของนักเรียน นักศึกษา และนักร้องชื่อดัง 
- การประกวดนางสาวนครศรีธรรมราช
- การแสดงและจำหน่ายสินค้าราชทัณฑ์ 
- การแสดงแสง เสียง สื่อผสม
- การออกร้านนาวากาชาด และออกรางวัลสลากกาชาด
- ทอดผ้าป่าจัดหากองทุนตั้งกองทุนพระธาตุฯ สู่มรดกโลก

โดยเฉพาะวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ซึ่งตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 10 จัดให้มีพิธีริ้วขบวนแห่หมับรับของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษาอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา และการประกวดหมับรับทองคำพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ โดยเคลื่อนจากสนามหน้าเมืองไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

แผนที่
จุด A คือ จัดงาน วัดพระมหาธาตุ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน นครศรีธรรมราช 075 346 515-6, 075 358 391-3

ท่องเที่ยวสะดุดตา Spotlight Travel